До 2030 г. 70% от отпадъците да бъдат рециклирани иска Европейския парламент

На 14.03.2017 г. Европейският парламент прие доклад, според който до 2030 г. делът на отпадъците за рециклиране в ЕС трябва да се повиши до 70%. В момента този дял е 44%.

Докато Европейската комисия е предложила цел 65% рециклиране и максимум 10% депониране до 2030 г., Комисията по околна среда на Европейския парламент подкрепя по-амбициозни цели: 70% за рециклиране и 5% за депониране.

Всеки ден в ЕС се изхвърлят тонове храна. Изхвърлените хранителни отпадъци са около 89 млн. тона за година в ЕС. С 50% или наполовина, трябва да бъде намалено количеството на хранителните отпадъци, поради мотивът, че влияят отрицателно на околната среда.

Предвижда се също така, делът на рециклираните опаковъчни отпадъци като пластмаса, хартия, картон, метал, стъкло, дървесина и др. да достигне до 80%.

По отношение на депонирането, до 2030 г. евродепутатите предлагат неговият дял да бъде намален до 5% като се има предвид удължаването на срока с 5 години при определени условия за тези държави членки, които през 2013 г. са депонирали повече от 65% общински отпадъци.

Преминаването към по-екологичен икономически модел включва намаляване на количеството на отпадъците чрез повторно използване, събиране, рециклиране на колкото е възможно повече видове и брой отпадъци.