Какво да правим със старата и ненужна техника

С наближаването на Коледа покупките на домакински електроуреди и битова техника значително се увеличават. Но знаят ли хората какво да правят със старата и ненужна техника?

Статистиката сочи, че всички европейски граждани „произвеждат“ средно годишно по 17 – 20 килограма електронни отпадъци. А необработените такива от излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО) причиняват вреди за всички нас като замърсяват околната среда.
Ето защо, правилното управление на така наречения „електронен“ скрап е крайно необходимо. И ако хората разполагат с ненужна или излязла от употреба бяла и черна техника е препоръчително да я предават за екологосъобразно обезвреждане или рециклиране. Чрез разделното събиране и обезопасяване на уредите всички ние се грижим за опазването на природата и ресурсите, както и здравето на хората. Спестяват се и средства, намалява се добивът на суровини, използването на вода и енергия за преработването им и т.н. Тоест ползите за бизнеса също са големи.
От излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО) могат да се извличат метали, пластмаса, стъкло, злато, платина, сребро, паладий и други ценни суровини. Целта е те да бъдат използвани повторно, а това е възможно почти на 80% за този вид отпадъци.
Затова нека всички ние като потребители бъдем отговорни. Всеки, който разполага със стара техника, която не му е необходима – като стара пералня, печка, хладилник, компютър или др., нека ги предаде на площадките за изкупуване, третиране, рециклиране, съхранение и оползотворяване на електронни и електрически отпадъци. Това са специално лицензирани центрове, където техниката се събира, разкомплектова се на специално обособени за това места, разделя се на компоненти, като се извличат всички годни за повторна употреба части, отделяйки опасните отпадъци за обезвреждане.
Фирмите от рециклиращата индустрия, които членуват в Българска асоциация по рециклиране, разполагат с най-сериозните в България възможности за тази дейност. Това са компании изградили широка събирателна система, притежаващи собствени логистични бази в стотици населени места.
Освен да бъдат предавани на място, за старите и неработещи електроуреди хората могат да се обаждат и в информационните центрове на рециклиращите компании и да заявят мобилна група на адреса на техния дом или офис от където да ги вземат.
В Българска асоциация по рециклиране ежедневно се предоставя информация за най-близките центрове, площадки и възможности за предаване на стара техника. Свързвайки се с тях, освен че се освобождават от ненужното оборудване, хората могат да получат и добра оферта за стария си уред.
Информация относно този тип центрове можете да намерите като се обърнете за контакт на www.demo.bar-bg.org.