Българска асоциация по рециклиране: Не хвърляйте старите батерии – вижте какво да ги направите!

Батериите са неделима част от нашето всекидневие. Те не оказват вредно въздействие върху човешкото здраве или околната среда при употреба

, или съхранение в домакинствата. Но стават потенциално опасни, когато попаднат в общия поток битови отпадъци. Представете си тонове и тонове батерии и акумулатори, изхвърлени на общите сметища… А повечето от тях съдържат тежки метали – живак, кадмий, олово, цинк и никел. Какво да правим тогава със старите, негодни за употреба портативни батерии и акумулаторите, за да не вредим на природата и на самите себе си?

Отговорът е лесен – трябва да използваме вече създадената система за събирането им. Както навсякъде по света, така и в България всяка година тази система се разширява, обхващат се все повече общини. А контейнерите за разделно събиране на  НУБА се разполагат на удобни и достъпни места като училища, супермаркети, търговски обекти за електрическо и електронно оборудване на дребно, частни фирми и бизнес сгради, общини, обществени институции. И още едно улеснение – за по-добро разпознаване от гражданите, стремежът е тези контейнери за събиране на отпадъчни портативни батерии, използвани от различните организации по оползотворяване, да имат сходна форма.

На европейския пазар се предлагат много различни видове батерии, които могат да бъдат класифицирани в три основни групи – портативни, автомобилни и промишлени. Промишлените батерии се използват единствено в индустрията, докато портативните батерии се използват в битовия, търговския и индустриалния сектор. Повечето съоръжения за рециклиране на батерии в Европа изискват предварително сортиране на отпадъците. По този начин със събирането и подходящото управление на негодните за употреба портативни батерии се постигат две важни неща. Първо – опазване на околната среда и здравето на хората чрез предотвратяване изхвърлянето на вредни и опасни вещества. И второ –  оползотворяване на материалите, използвани за производството на батериите. Както споменахме, батериите съдържат редица тежки метали, а става дума за тонове и тонове батерии и акумулатори! Специалистите коментират, че един тон смесено събрани батерии може да съдържа до 40 000 броя, които могат да се различават по големина – от батерии тип “копче” до пакети батерии, тежащи повече от един килограм.

Така че – не хвърляйте старите батерии – използвайте системата за събирането им!