КРАЖБИТЕ ЩЕ НАМАЛЕЯТ, НО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ БРОЯТ НА НЕЗАКОННИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА СКРАП

В брой 53 на Държавен вестник от 13 юли 2012 г. е обнародван новия Закон за управление на отпадъците. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в ДВ. От БАР считат, че като цяло Законът за управление на отпадъците е добър, но не са взети предвид много от водещите проблеми в областта на бранша.

С новия Закон за управление на отпадъците кражбите ще намалеят, но за сметка на това броят на незаконните пунктове ще се увеличи. Досегашният закон за отпадъците е намалил кражбите на метали с 50%.

Очаква се новият да ги свие с още 50%, но това няма да намали същественно броя на незаконните площадки. Много от фирмите няма да могат да отговорят на новите законови изисквания и ще продължат да функционират в сивия сектор . Очаква се техният брой да достигне 700-800 площадки.

С влизането в сила на изискването на банкова гаранция в началото на 2013 година много от фирмите няма да могат да отговорят на закона и ще продължат дейността си извън него.

Като не омаловажава положителните страни на новия Закон за управление на отпадъците, Българска асоциация по рециклиране отбелязва, че в него има разпоредби, които влизат в разрез с Конституцията на Република България:
• безвъзмездното предаване на отпадъци от страна на гражданите само на общински площадки
От БАР считат, че не може да се създава монопол на Общините, като се дава право на гражданите да предават отпадъци само на Общинските площадки, но не и на частните. За този текст към закона представителите на бранша ще сезират Комисията за защита на конкуреция (КЗК), а след това и Конституционния съд
• друг проблем, който стои на дневен ред пред рециклиращата индустрия е безкасовото плащане
• на фирмите от бранша, които имат „невярно сведение“ в документацията, ще им бъде отнемано разрешението, както и банковата гаранция от 25 000 лв, дори и за техническа грешка. Въпросът е какво означава понятието „невярно сведение“? Въпреки че тази санкция може да бъде обжалвана, никъде в закона не е записано при какъв режим банковата гаранция може да бъде върната на фирмата.

Българска асоциация по рециклиране ще води активен диалог и ще сътрудничи със заинтересованите страни и широката общественост за създаване на благоприятна нормативна среда за нормалното функциониране на бранша.