МОСВ ПУБЛИКУВА ПРИМЕРНИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

Във връзка с изискванията към административни сгради да събират разделно отпадъците от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метали , Министертво на околната среда и водите публикува на своя сайт

Примерни вътрешни правила за разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метал от ползвателите на обекти по чл. 33, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците.