Евро-министрите се споразумяха за целите за икономии на енергия след 2021 г.

Срещата на европейските министри по въпросите на енергетиката в Люксембург представлява последната възможност на Малтийското председателство да постигне амбициозна позиция на Съвета относно рамката за енергийна ефективност до 2030 г.

След продължителни дискусии, министрите на ЕС постигнаха компромисно споразумение относно целите за енергоспестяване след 2021 г., преодолявайки първото препятствие пред прилагането на Парижкото споразумение за намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на негативните последици от глобалното затопляне.

Европейската комисия беше предложила обвързваща обща цел за енергийна ефективност от 30% и годишна цел за икономии в размер на 1,5% до 2030 г.

Водени от Франция и Германия, много държави-членки, сред които Португалия, Швеция, Италия, Люксембург и Ирландия, показаха подкрепата си за по-строги правила и цели, докато Великобритания, подкрепена от Малта, Полша и др., поиска въвеждането на по-голяма гъвкавост и по-малко обвързващи цели.

Освен очакваните ползи за околната среда, според оценката на ЕК, целта от 30 % също така ще създаде 400 000 нови работни места, ще увеличи европейската икономическа продукция и ще намали зависимостта на континента от вноса на газ с 12 %.

Такава цел може да бъде постигната чрез подобряване на енергийна ефективност и потреблението на енергия в сградите, налагането на по-ефективни потребителски стоки и въвеждане на модерни електромери.

До края на годината трите европейски институции – Съветът, Парламентът и Комисията – ще започнат преговорите, за да постигнат окончателно споразумение.