ЗАМ.-МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА, НА КОЯТО БЯХА ОБСЪДЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВАТА НАД ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ

Днес, 13.11.2013г., замeстник-министърът на културата Велислава Кръстева се срещна с Тодор Чобанов, зам.- кмет на гр. София. На работната среща присъстваха и Борислав Малинов – председател на Българската Асоциация за рециклиране (БАР), както и представители на Главна дирекция „Национална полиция” – МВР.

В хода на разговора бяха обсъдени възможностите и необходимостта от съвместни действия и мероприятия между отделните институции и организации, за да не бъдат допускани бъдещи посегателства върху историческите паметници.
Участниците в срещата, която се проведе в Министерството на културата, апелираха и към гражданите за по-голяма отговорност от тяхна страна при идентифицирането и третирането на метални отпадъци, като се обединиха около идеята за скорошно провеждане на нова обща работна среща с цел обединяване на усилията за контрол на посегателствата върху културното наследство на България, както и начините за предотвратяването им