Купуването на „зелени“ ИТ продукти не ни прави зелени

Проучване на британското QUT Business School твърди, че мениджърите на компании трябва да извървят целия път, когато са решили да направят бизнеса си зелен поредством технологии, а не да се залъгват, че с купуването на зелени ИТ системи ще направят компаниите си екологични.

Изследването е публикувано в изданието „Журнал за информационните системи“ и разглежда въпросите как зелените ИТ решения трябва да бъдат подкрепени и от не-технологични практики като въвеждане на екологично управление и реинженеринг на процесите. За да бъде предприятието наистина екологично, са нужни много по-съществени промени от инвестициите в зелени ИТ, тъй като те се изплащат по отношение намаляването на разходите, но това касае стратегиите и практиките в компанията, които трябва да бъдат инициирани от ръководството и реално са приоритет само на ИТ отдела. “Накратко, зелените ИТ помагат за намаляване на последиците от производството, експлоатацията и изхвърлянето на ИТ оборудването и инфраструктурата“, казва проф. Ян Рекер от QUT. „Примери за това са закупуването на компютри с етикет за екологичност, които се изключват автоматично, внедряването на системи за консолидиране на сървърите, устройствата за съхранение с цел пестене на енергия“, и др. Тези практики, според ученът, са насочени към намаляване на ресурсите, използването на енергия и намаляване на електронните отпадъци, което без съмнение е полезно за бизнеса и околната среда, но не е същността на „екологизацията“ на бизнеса. То не прави предприятията истински устойчиви, казва Рекер, а може да се окаже всъщност дори, че преди придобиването на тези технологии компанията е била по-екологична. По-важното е, да се въведат екологични практики, които да се превърнат в стандартно поведение за дадената компания. Това може да включва например, двустранното печатане на документи „по подразбиране“, вместо едностранно, черно-бяло също „по подразбиране, вместо цветно. Промените, които касаят не само технологиите, но и поведението в организацията, правят възможно истинското намаляване на въглеродния отпечатък и това е, което носи реални ползи за околната среда.