„Кръгова икономика – възможности за рециклиране”

„Кръгова икономика – възможности за рециклиране”

За втора поредна година Българската асоциация по рециклиране /БАР/ организира кръгла маса на тема „Кръгова икономика – възможности за рециклиране”.

Събитието, което се превърна в традиция за БАР, бе проведено на 16 февруари в гр. София, събирайки отново на едно място представители на Европейската комисия, Европейския парламент, организации и институции на европейско ниво, Народното събрание, Министерство на околната вода и средите и множество фирми от рециклиращия сектор.

Основен фокус на кръглата маса бяха възможностите на кръговата икономика, новата регулаторна рамка за рециклиращата индустрия, която ще постави по-високи изисквания за държавите-членки на ЕС, както и подготвяния пакет за кръгова икономика.

Интерес предизвикаха темите за отпадъците в кръговата икономика, приоритетите в политиките на ЕС и България, стратегията на ЕС за пластмасите, целяща намаляване на пластмасовите отпадъци чрез рециклиране и повторна употреба.

„Кръговата икономика е приоритет за Европейския съюз и при подготовката на следващия програмен период“, категоричен беше г-н Джордж Кремлис, началник отдел в Главна дирекция „Околна среда“ в Европейската комисия. „Да се въведат подходящи стимули и инструменти на законодателно ниво, със съответното интегриране на политиките“, заяви Председателят на Българската асоциация по рециклиране, г-н Борислав Малинов.

По време на кръглата маса, детайлно бяха представени възможностите за финансиране, които дават програми като Хоризонт 2020, с бюджет от над 77 милиарда евро (2014-2020 г.), Лайф на Европейската комисия, Инструментът за малки и средни предприятия в рамките на Европейския съвет за иновации.

Бранша също представи добри практики в сферата на управление на отпадъци от строителството, иновативни технологии за сортиране, както и иновации в рециклирането.