Кражбите на метали в цяла Европа продължават. Българската асоциация по рециклиране участва активно във втория проект на организацията Pol-PRIMETT, който да предложи решение на проблема

Кражбите на метали в целия ЕС продължават и с финансовата подкрепа на Европейската комисия – Дирекция „Миграция и вътрешни работи“ продължава вторият етап на проекта Pol-PRIMETT, чиято основна цел е да създаде инфраструктура за борба с кражбите.

Досега партньори по проекта, който продължи от 2010 до 2013 г. бяха организации от Великобритания, Италия, България, Испания, Гърция, Международната железопътна полиция – ЕС и BIR – Белгия. Вторият проект започна през 2014 г.

Според Международното бюро по рециклиране поне 1% от рециклирания метал в Европа е краден. Посегателството върху металите и металните отпадъци въздейства не само върху преработвателната индустрия, но и засяга безопасността на голям кръг от населението на Европейската общност. Освен това оказва влияние върху общественото доверие и местната полиция.

Особено засегнати от кражбите са държави като Великобритания, Франция, Испания и съвсем до скоро – България. Във Франция през 2010 г. са извършени 4081 кражби на метални отпадъци, като 49% от жертвите на кражбите са рециклиращите и строителните компании.

Кражбите на метали представляват огромен проблем за Великобритания и костват на икономиката милиони лири годишно. През 2010 г. са извършени 446 ареста за такива кражби.

България е за пример през последните години и по данни, които бяха изнесени от МВР на проведената в София четвърта експертна среща от 10 до 15 март, през последните години кражбите на метали са намалели рязко в резултат на доброто взаимодействие между частния сектор, обществеността и институциите.

Българската асоциация по рециклиране като член на платформата Pol-PRIMETT фокусира вниманието на участниците в срещата върху необходимостта от продължаване на усилията за борба с кражбите на отпадъци от черни и цветни метали и разрастващия се сив сектор.

БАР смята, че специално българското законодателство не позволява да се налагат строги наказателни мерки срещу незаконното приемане и съхраняване на скрап без необходимото разрешение за тази дейност, а също и за посегателство срещу елементи от електропреносната, транспортната и съобщителната мрежа и културни ценности.

Затова БАР настоява за промени в Наказателния кодекс, според които за кражба на метали и работа без разрешително да се налага ефективно наказание от една до десет години затвор.

Липсата на правен механизъм за налагане на строги наказания срещу кражбата на черни и цветни метали засяга в много голяма степен обществения интерес , тъй като може да доведе до опасност за живота и здравето на хората и до причиняване на имуществени и неимуществени вреди на голям кръг от лица, изтъкнаха от БАР по време на срещата.

Участието на Българската асоциация по рециклиране в Pol-PRIMETT подпомага подобряването на международните връзки, споделянето на различни техники за борба с кражбите, уеднаквяване на превенцията на престъпленията в засегнатите европейски страни. БАР подкрепя предвидените в проекта възможности за разпространение сред страните-членки на ЕС на профили на нарушителите, данни за местоположението на извършените престъпления, начини на доставка на крадения метал и ще работи още по-активно за създаването на публично-частни стратегии за сигурност.