Знаете ли как се рециклират – пластмасовите бутилки?

В заводите за рециклиране събраната пластмаса се разделя, в съответствие със своя идентификационен код, който е отбелязан върху самите тях, до знака за рециклиране.

Два вида са пластмасите, които е икономически изгодно да бъдат рециклирани и това са така наречените – полиетилен терефталат (PET), от които се изработват бутилки за еднократна употреба за минерална вода, кетчуп, мляко, безалкохолни напитки и други, и полиетиелен с висока плътност (HDPE) използва най-вече в промишлеността, но и за пластмасовите кутии, праховете за пане и други.

Рециклирането на РЕТ бутилките е по-практично от рециклирането на много изделия от други пластмаси, защото са по-лесни за идентифициране в потока пластмаси. РЕТ бутилките се различават лесно и се отделят от отпадъка поради формата и вида си както при автоматично, така и при ръчно сортиране.