Изследване посочва: „Въглищните централи в ЕС трябва да затворят до 2030 г.“

Нов доклад на изследователския институт „Климатични анализи“ заключва, че страните от Европейския съюз трябва да затворят всички свои централи на въглища до 2030 г.,

ако искат да се придържат към спонсорираното от Организацията на обединените нации Споразумение от Париж за изменението на климата. В същото време, докладът посочва, че най-евтиният начин да се спазят целите на Споразумението, е да се замени въглищната енергия с възобновяема енергия и енергийна ефективност. Екологичният новинарски сайт Carbon Brief отчита, че 2030 г. е в съответствие с планираните фази за затваряне в Обединеното кралство, Дания, Финландия и Португалия. В Холандия и Франция също се говори за край на въглищата, докато в Германия и Полша затварянето до 2030 г. ще бъде сериозно предизвикателство. Според анализа, Парижките цели предвиждат 6.5 млрд. тона въглероден диоксид до 2050 г. Ако не се вземат мерки, и съществуващите въглищни централи продължат да работят до края на живота си, тогава ЕС ще надхвърли тези стойности с 85 на сто. Предвиденото поетапно спиране е базирано на предположението, че постигането на температурния лимит на Споразумението, е възможно. За да се постигне това обаче, ще се наложи т.нар. технологии за негативни емисии да „изсмукват“ въглеродния оксид от въздуха. Carbon brief посочва, че въглеродните емисии определено са високи, но въпросът е кога да спре всяка една от централите. „Климатични анализи“ е разработил „научно базиран график за затваряне“ за всяка една от тях, използвайки два подхода: според единия, първо да затворят най-малко ефективните въглеродни съоръжения, а според другия, първи да са най-малко печелившите. Ако ЕС иска бързо да сложи край на централите на въглища до 2030 г., както е посочено в доклада, ще трябва не само националните правителства да променят своите политики. „Климатични анализи“ е изготвил списък с политики, които се нуждаят от реформи. Това включва системата на ЕС за търговия с емисии (ETS), която понастоящем се обсъжда в Европейския парламент, и правилата на ЕС за възобновяема енергия, които трябва да бъдат финализирани през следващите няколко години.