СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА И КОНФЕРЕНЦИЯ ‘SAVE THE PLANET’ 2013

Европа генерира годишно над 2.7 млрд. тона отпадъци, които се превръщат в сериозен глобален проблем. Благодарение на развитието на технологиите все повече боклуци се “спасяват” от сметищата и се трансформират в нови ресурси и eнергия.

Въпреки че Югоизточна Европа изостава от тези положителни тенденции, тя е пазар с възможности и предизвикателства.

Специализираната изложба и конференция ‘Save the Planet’ ще представи новостите в областта на управлението на отпадъците и рециклирането. Тя е отлична възможност за намиране на нови пазарни ниши и клиенти, създаване на публично-частни партньорства и прилагане на добрите световни практики.

Изявата се организира от Виа Експо в периода 29-31 май 2013 г. в ИЕЦ, София. Неин партньор е и Българската асоциация по рециклиране.

‘Save the Planet’ през 2013 г.

Австрийски павилион и Унгарско национално участие
Профил на изложителите: третиране на отпадъци, събиране, депониране, компостиране, транспортни средства, рециклиране и околна среда и консултантски услуги
Интересна конферентна програма с участието на изтъкнати лектори от Европейска федерация за управление на отпадъци (FEAD), Асоциация за третиране на отпадъци – част от структурата на VDMA (Федерация на немските инженери), Европейска комисия – Дирекция Околна среда, Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите и др.
Конкурс „Българска Екообщина“
Семинар, посветен на италианския опит в управлението на отпадъците
Агенцията по околна среда на САЩ ще организира уъркшоп на тема „Получаване на биогаз от депата“
Енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради – паралелно събитие
Допълнителна информация: