Над 500 незаконни площадки изкупуват крадени метали

Българската асоциация по рециклиране подкрепя промените в Наказателния кодекс, които предвиждат затвор до 10 години за кражба на метали и до 5 години за търговия с тях
Кражбите на пътни съоръжения са донесли щети за 1 950 000 лв. през последните 3 години, както обяви министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.

Най-често се посяга на пътни знаци и табели, ограничителни системи, шумозащитни огради и мрежи за птици, парапети и мантинели. Въпреки уверенията, че АПИ взима своевременни мерки, а именно приоритетно възстановяване на магистрали, пътища от 1- ви, 2-ри и 3-ти клас, докато поправките в Наказателния кодекс не бъдат приети, кражбите на пътни съоръжения трудно ще спрат. Българската асоциация по рециклиране (БАР) подкрепя изцяло внесения в Народното събрание проектозакон за промени в Наказателния кодекс, който предвижда по-тежки наказания за онези, които незаконно изкупуват скрап от черни и цветни метали. Проектът за промяна в НК е в посока на борба с незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали без физическото лице или фирмата да притежават регистрация или разрешение по закон. За това престъпление трябва да се носи наказателна отговорност чрез лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5000 лв. до 30 000 лв. Промените предвиждат и още по-тежко наказание – лишаване от свобода от 1 до 10 години за кражба на кабели, електропроводи, елементи на съобщителната инфраструктура, уредби на електропреносната или топлопреносната мрежа, части от подвижния железопътен състав или пристанищни, сигнализационни съоръжения, мантинели, пътни знаци, метални капаци от шахти и др. Тези престъпления рефлектират не само върху обществения интерес, но сериозно застрашават живота и здравето на хората, причиняват имуществени и неимуществени вреди на много голям кръг от граждани, и не на последно място, нанасят щети за стотици милиони годишно на държавни и частни компании. Българската асоциация по рециклиране нееднократно е заявявала своята позиция за още по-активно противодействие на незаконната търговия със скрап и нелегалните площадки. През последните години броят на местата, където онези, които крадат забранените за търговия кабели и елементи от пътната и жп инфраструктурата, могат да предадат откраднатото, непрекъснато нараства. Незаконните площадки вече са над 550 в цялата страна. Те работят като автоморги, като пунктове, които търгуват само с пластмаса и хартия и затова собствениците им не плащат банкова гаранция както регистрираните площадки. Има и много незаконни площадки, които работят без каквото и да било разрешение в сферата на рециклирането, намират се в жилищни сгради и не са означени по никакъв начин. Именно така престъпната схема може да продължи и БАР смята, че строгите мерки, които трябва да се гласуват в Наказателния кодекс, ще изиграят превантивна роля за намаляване и премахване на тези престъпления. Кражбите на пътни съоръжения са донесли щети за 1 950 000 лв. през последните 3 години, както обяви министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Най-често се посяга на пътни знаци и табели, ограничителни системи, шумозащитни огради и мрежи за птици, парапети и мантинели.