ФОРУМ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

От 28-ми до 30-ти март София ще се превърне в зелената столица на Югоизточна Европа. Това ще бъде времето, когато ще се проведе най-мащабното в България събитие за екология и въозбновяема енергия, на което патрньор е Българска асоциация по рециклиране:

Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ), Изложба за соларни технологии SEE Solar и Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология ’Save the Planet’.

Изявата ще събере инвеститори и експерти от региона, които ще имат възможността да се запознаят с най-добрите световни практики и да видят на едно място богато разнообразие на иновативни продукти. Посредством участието Ви, ще имате възможността да почерпите изключителен опит и ноу-хау от презентациите на над 80 лектори от 18 държави по актуална проблематика:

§ На 28-ми март ще се дискутират въпроси за финансиране на ЕЕ и ВЕИ проекти. В сесията ”Управление на отпадъци” и „Депониране” ще участват експерти от Международната асоциация за твърди отпадъци, Българската асоциация по рециклиране, Българската стопанска камара и Технологичния университет във Виена.

§ Енергийната ефективност ще бъде акцент през втория ден от изявата. Каква е новата европейска политика и регулаторните рамки, какво е състоянието и тенденциите на пазара и какви са възможностите на централизираното отопление и охлаждане – отговори ще дадат лектори от Европейската комисия, Световния алианс за децентрализирана енергия, Австрийската енергийна агенция и др.

§ Специална сесия ще бъде посветена на енергията от отпадъци, в рамките на която Европейските доставчици на технологии за получаване на енергия от отпадъци ще се фокусират върху екологичните и законодателни изисквания. Друга интересна тема е биомасата – нейният потенциал като източник на ресурси. Въпреки развитието на технологиите най-доброто решение за справяне с проблемите с отпадъците е превенцията и рециклирането. Експерти от АCR+ ще разгледат примери от големи европейски градове.

§ Разнообразие от паралелни инициативи:Двустранни бизнес срещи в областта на управлението на отпадъци, рециклиране и околна среда, организирани от Enterprise Europe Network ; Конкурс „Българска Екообщина“ – ще бъдат наградени номинираните общини в Конкурса с постижения в областта на енергийната ефективност, ВЕИ и управлението на отпадъците; Италианският опит в интегрираното управление на отпадъците; Австрийски семинар „Техника за околната среда“; Семинар за американския опит в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност. ИЗЛОЖБАТА – 4 зали и на външни площи. Водещи имена като Canadian Solar, REC, JCS Solar, Csun, Global Wind Power, Solarezo, Алукьонигщал, Susinoil, Cink Hydro, Muyang Group и мн. др. ще представят системи за възобновяема енергия от вятър, слънце, вода и биомаса.

Решения за повишаване на енергийната ефективност, които намират широко приложение в индустрията и бита – от АББ. Силно присъствие на австрийски компании в областта на управлението на отпадъците на колективния австрийски щанд.