GREEN OFFICE WEEK 2012

Българска асоциация по рециклиране /БАР/ е партньор на първата по рода си кампания в България – Green Office Week 2012, чиято цел е да инициира „зелена“ политика в офисите на повече организации, където с малки „стъпки“ да подобри работната екосистема.

В рамките седмицата от 4 до 8 юни всички участници, включили се в проекта, ще имат възможността да положат основите на своята по-устойчива корпоративна политика. Използвайки метода за промяна в организацията – отвътре навън – Green Office Week ще подобри работната среда, ще интегрира насоки за по-устойчиво екологично поведение и мотивация у служителите, ще създаде предпоставки за създаването на по-приятна и здравословна работна атмосфера.

Екологичното влияние на компаниите в България се отразява все повече на работоспособността на служителите, работния процес и често има сериозни поражения върху околната среда. Поведението на организациите в тази сфера има огромно влияние и върху техния имидж сред клиенти и партньори. Затова ключов момент са практиките и инструментите, чрез които организацията афишира своите устойчиви политики сред служители, клиенти, инвеститори и медии. Чрез Green Office Week организациите ще максимизират ползите от „зелените“ практики във фирмата и ще ги направят видими за широката общественост, служейки за пример.

Всеки един ден от седмицата ще се фокусира върху един екологичен проблем:

Понеделник – Енергия;

Вторник – Транспорт;

Сряда – Отпадъци;

Четвъртък – Зелени Доставки;

Петък – Моята иновативна идея.

Конкретните дейности по дни ще са част от специално създаден Green Office Calendar, разположен на видно място в офиса, който ще помогне на служителите да изпълнят три лесно приложими стъпки за подобряване на работната екосистема. Включилите се организации ще получат и специален иновативен наръчник за приложението на еко съветите, както и специален Green Office сертификат след участието си.

По време на кампанията всяка компания ще може да създаде и разпространи своята „зелена“ визитка от снимков материал, която ще отразява дейностите, които прилага по време на „екологичната седмица“. Българският бизнес се нуждае от „зелена“ промяна и ние ще му помогнем да я стартира с Green Office Week 2012.