GREEN HR FORUM 2012

Българска асоциация по рециклиране е партньор на Green HR Forum 2012, събитие което има за цел да представи съвременните тенденции в управлението и развитието на устойчив бизнес в България в областта на Green HR и налагането на устойчиви „зелени” практики в компаниите.

Организатор на събитието е Cleantech Bulgaria, съорганизатор е Go Green Communications, а домакин ще бъде Sofia Airport Center.

Кога и къде:

• 24 октомври 2012 г.

• Новооткритата сграда на Sofia Airport Center, бул. „Христофор Колумб“ 64.

Форумът ще запознае мениджърите на компаниите с иновативни и нестандартни начини за създаване и изпълнение на „зелени’ политики и устойчива комуникация в корпоративната среда. Събитието ще представи един цялостен корпоративен цикъл за създаването, развитието и реализацията на еко-съобразни вътрешни процеси в организацията, които да бъдат предпоставка не само за подобряване на работната среда, но и ще издраждат устойчива природосъобразна култура у служителите.

Международни и български специалисти в сферата на Green HR, Green Coaching, иновативни и устойчиви бизнес стратегии и комуникации ще бъдат част от интересната и интерактивна програма на събитието.

„Зелените” политики трябва да бъдат част от дейснотта на HR мениджърите, предоставяйки иновтивни подходи за повишаване информираността и ангажимента на служителите по въпросите на устойчивото развитие и опазването на околната среда. Това включва интегрирането на различни мерки за по-висока ефективност, по-ниски разходи и по-голяма отговорност на служителите към фирмата и нейните дългосрочни визии. Получавайки този имейл, можете да включите Вашия офис в кампанията, като се възползвате от 10% намаление от цената за участие. При регистрация на сайта на събитието, моля въведете специалния код за намалението – greenhr.