ЕКОМЕН УЧИ ДЕЦАТА В БАНСКО И РЕГИОНА КАК ДА ПАЗЯТ ПРИРОДАТА

На 14 април 2013 г., на градския площад в гр. Банско, новият супер герой ЕкоМен за трети пореден път даде началото на кампанията “Не изхвърляйте опасните отпадъци – те са вредни.”

Инициативата е ориентирана към най-малките представители на нашето общество, като по достъпен и атрактивен начин у тях се изгради разбирането, че вредните отпадъци трябва да се събират разделно, да се предават в специализирани пунктове и да се рециклират.

Празникът беше официално открит от г-н Владимир Русинов – Изпълнителен директор на „Норд Авторециклинг“ АД и „Норд Елрециклинг“ АД, г-н Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъци и опазване на почвите“ към Министерство на околната среда и водите и г-н Георги Икономов- кмет на община Банско.

Обучителните игри, състезания и викторини бяха придружени от много музикални и танцови изпълнения на деца от град Банско и региона.

Всички присъстващи имаха възможност да наблюдават различни практични демонстрации за правилното разделно събиране, съхранение и рециклиране на опасните отпадъци, както и вредите, които те могат да причинят на природата и хората, ако не се отнасяме отговорно към тях.

Всички участници в празника получиха обучителни комикси с участието на Екомен, много награди и знания.

Събитието е включено в календара на инициативата на община Банско – Април – месец на почистването и рециклирането.