„Цените на железния скрап остават на повишени нива“

Последните седмици на 2017 г. доведоха до силно покачване на цените на железния скрап, дължащи се и породени отчасти от доставките, свързани с проблеми с времето и празниците.

Цените остават на високи нива, като най-новите данни за cfr цените на доставките от Европа до Турция са между 350-355 щ. д. на тон за скрап със стандартно качество HMS I / II 80/20 и 355-360 щ.д. на тон за шредиран. На фона на здравословното търсене от турските фабрики, 2017 г. завърши със цена до до 370 щ.д. на тон за скрап HMS I / II 80/20 от САЩ и Балтийско море. Въпреки че международната търговска дейност беше в известна степен ограничена през първите седмици на 2018 г., цените на железния скрап отбелязват бавно повишение през новата година, достигайки до средата на януари до 376 щ.д. на тон за скрап HMS I / II 80/20.