БСК: ДЪРЖАВАТА ДА ПРИЛАГА ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛИ ЗА РАЗДЕЛНОТО СМЕТОСЪБИРАНЕ, ВМЕСТО ДА НАЛАГА САНКЦИИ

„Отговорността по изпълнение на изискванията на ЕС за пореден път се прехвърля предимно върху бизнеса. Държавата не може да се справи с изискванията за разделно събиране на отпадъци

, а натискът от страна на ЕС нараства. Въвеждат се режими и процедури, без да е изградена съответната човешка, организационна, технологична и преди всичко нормативна инфраструктура. Отново е налице една дълбока нормативна и организационна неяснота.“

Това се казва в позиция на БСК във връзка с влизането в сила на изисквания за разделно събиране и предаване на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаси и метали от притежатели на търговски обекти, стопански и административни сгради.

Позицията е изпратена до Президента на РБ, председателя на Народното събрание, Министър-председателя, председателите на парламентарни групи, Министъра на околната среда и водите, Конституционния съд на РБ, Националното сдружение на общините в РБ и средствата за масова информация.