БАР АПЕЛИРА ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕСТРИКЦИИТЕ ВЪРХУ БИЗНЕСА

От Българската асоциация по рециклиране/БАР/ и Асоциацията на рециклиращата индустрия/АРИ/ апелират за облекчаване на рестрикциите върху бизнеса „Нашият бизнес е най-рестриктивно регулираният не само в България

, но и в цяла Европа“ – заяви г-н Борислав Малинов – председател на БАР на пресконференция на двете асоциации в БТА вчера.

От 14 януари 2013 година всички фирми, работещи в сферата на рециклиращата индустрия ще трябва да платят банкова гаранция на стойност 25 000 лв и по 5000 лв. за всяка площадка. Освен това именно те ще бъдат санкционирани за първо нарушение с глоба от 30 000 до 100 000 лв. При второ провинение освен, че ще ти вземат разрешителното за дейността ще загубиш и банковата гаранция. Именно тези рестрикции ще доведат до увеличение на сивия сектор, който не е подложен на същите глоби и наказания, както законно заетите в него. Според Борислав Малинов легалният бизнес трябва да бъде облекчен, което се изразява в намаляване на банковите гаранции или обвързването на банковите гаранции с капацитета и оборота на площадките за преработване на отпадъци, унифицирани правила за проверка на всички фирми и промени в Наказателния кодекс.

БАР и АРИ подготвят Споразумение за съвместни действия с МОСВ, МВР срещу незаконните пунктове за изкупуване на метали и действия на недобросъвестни търговци, уронващи престижа на целия бранш и извършващи нелоялна конкуренция на легалния бизнес.

Организациите искат въвеждане на задължително членство в браншова организация за лицата извършващи дейности с отпадъци, за да се гарантира обществено-отговорната дейност на всички фирми в бранша и изпълнение на целите на рециклиращото общество за опазване на околната среда. От БАР и АРИ изказаха надежда, че контруктивният диалог с експертите от МОСВ и МВР ще продължи и ще се изготви обща рамка за справяне със сивия сектор в бранша.