Българска асоциация по рециклиране: По темата за старите батерии – Защо са вредни за нашето здраве?

Разговор с Александър Яврийски – Изпълнителен директор на една от организациите за рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори
Г-н Яврийски, защо трябва да предаваме батериите за рециклиране?

Батериите, макар и малки по размер, след излизането си от употреба стават опасен отпадък и могат лесно да изпуснат вещества вредни не просто за околната среда, но и директно за нашето здраве. Освен това производството им е енергоемък процес и добива на съдържащите се в тях материали, освен че е от изчерпаеми източници, е съпроводен и с трудна и допълнително натоварваща околната среда преработка. Разделното събиране и последващото рециклиране на негодните за употреба батерии осигурява едновременно предпазване от отделяне на вредни за здравето вещества и пестене на природни ресурси, тъй като получените в следствие на рециклирането материали са пречистени и годни за повторна употреба в индустриалните производства.

Какво става с тези, които държим в къщи и как те влияят върху здравето ни?

Най-разпространените батерии – алкалните са податливи на изтичане на съдържащия се в тях електролит, което може да доведе до дихателни проблеми и дразнене на очите и кожата. Често се случва такива стари батерии да бъдат забравяни или в някое чекмедже или в уред, който не употребяваме дълго, така намирайки ги след известно време се наблюдава изтичане на вещество, което е довело до корозия на уреда и причинява дразнене. Отделно от това са преките опасности от неправилно съхранение дори и на здрави батерии – при опити за зареждане на батерии, които не са презареждащи се; при съхранение на литиеви батерии до източници на топлина е възможна експлозия и редица други. Това е видимата страна на вредата, а има и невидима – натрупването на тежки метали в околната среда и нашите организми – не се усеща веднага и пряко, но има последствия в бъдеще време, отлагат се в почвите, водите.

Къде можем да предаваме непотребните вече батерии? Какво правят с тях?

До преди 10 години, когато се повдигнеше въпроса за разделно събиране на батерии, обикновено коментара беше „няма къде“. Сега в цялата страна има над 11 000 места за разделно събиране – в магазини, търговски вериги, обществени сгради, училища, болници, офис сгради. Практически няма човек на когото да не му е осигурено място, където в максимална близост и с минимални усилия да могат да бъдат върнати и разделно събрани старите батерии. Важно е да се отбележи, че всеки търговски обект, в който се продават батерии, има законовото задължение да осигури съд за разделно събиране и да предостави възможност за връщане на негодни батерии за рециклиране. Веднъж попаднали в съд и след като той се запълни, събраните батерии се извозват по график или по заявка и попадат на лицензирана площадка за дейности с отпадъци, където се сортират по вид и химичен състав и се подготвят за рециклиране в подходящи за целта инсталации. Получените материали се връщат обратно в индустрията за допълнителна преработка и употреба в производството на нови продукти.