Българска асоциация по рециклиране: Полагат ли българите усилия за опазване на околната среда?

Все повече хора стават хората, които не използват найлонови торбички.

Това показва сравнението на данните от две изследвания на „Екзакта“, направени в началото и в края на 2016 г. по поръчка на Министерството на околната среда и водите за замерване на резултатите от провежданите политики, по данни от пресцентъра на Министерството. През март 36,4 на сто от запитаните казват, че се въздържат от употребата на найлонови торбички, докато в края на ноември делът им се увеличава на 44,9 на сто. Друга положителна тенденция показва нарастване с 4 на сто на броят на хората, които събират отпадъците си разделно, а с 3,2 на сто на тези, които при изхвърляне на пластмасова бутилка я смачкват. Това е показателно, че постепенно се променя отношението към отпадъците, и на тях вече започва да се гледа като на ресурс. Макар и бавно (с 1,8 на сто), се увеличава броят на българите, които използват градския транспорт вместо личния си автомобил поради екологични съображения. Липсата на екологични традиции и култура у хората са основната причина за замърсените територии в страната според голям процент от запитаните /60,6 %/. Според анкетираните, новите пречиствателни станции са това, което е допринесло в най-голяма степен за чистотата на околната среда и опазването на природата по Оперативна програма „Околна среда“. Важно е да се отбележи, че хората са все по-информирани за инвестициите, които се грижат за здравето им и повишават качеството им на живот. През м. март 2016 г. едва 6,5 на сто от българите са били наясно, че МОСВ инвестира в строителство на пречиствателни станции, докато в края на годината този процент е значително увеличен – 35,9 на сто. За проектите за подмяна на ВиК мрежата през пролетта са били наясно едва 3,4 на сто, срещу 25,5 на сто в края на годината. Подобна е и ситуацията с депата за отпадъци – през март за строителството им са знаели едва 1,9 на сто от хората, а сега процентът е 16,6. Нараснало е и доверието към институцията – два пъти е увеличен процентът на хората, които се доверяват на МОСВ за опазване на околната среда.