ХАНОВЕРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР 2013 (8 – 12 АПРИЛ 2013

HANNOVER MESSE 2013 – целият свят на технологията на едно място. Хановерският технически панаир е най-големия световен индустриален форум, на който се представят световни иновации и цялостни решения и услуги за индустрията

. Централните теми на тазгодишното изложение са:

• автоматизация в промишлеността и информационните технологии
• технологии в енергетиката и опазването на околната среда
• задвижваща и флуидна техника
• производство на продукти за междинно потребление
• технологии на производството и услугите
• изследователска дейност и развитие

Тези теми ще бъдат представени на 11 отделни специализирани изложения:

• автоматизация в промишлеността (Industrial Automation) – международно изложение за процесна и производствена автоматизация и цялостни решения за промишлеността и сградната индустрия
• дигитална фабрика 2013 (Digital Factory 2013) – международно изложение за интегрирани процеси и информационни технологии
• управление, задвижваща техника и автоматизация (Motion, Drive & Automation) – международно изложение за задвижваща и флуидна техника
• вятър (Wind) – международно водещо изложение за съоръжения за производство на електроенергия от вятърни централи, технологии, компоненти и услуги
• изследователска дейност и развитие (Research and Technology) – международно водещо изложение за изследователска дейност, развитие и технологичен трансфер
• КомВак (ComVac) – международно водещо изложение за сгъстен въздух и вакуумна технология
• технология за обработка на повърхности (Surface Technology) – международен водещ панаир за техника за обработка на повърхности
• Енергия 2013 – водещ панаир за възобновяема и конвенционална енергия: добиване, енергоснабдяване, пренос, разпределение и съхранение
• екологични производствени технологии (IndustrialGreenTec): международен водещ панаир за екологични производствени технологии, ефективност на ресурсите, рециклиране и управление на отпадъците, устойчиви технологии за съхранение, пречистване на отпадни води, идентификация за потенциални замърсители и опасни материали, пречистване на въздуха
• МобилиТек 2013 (MobiliTec 2013) – водещ търговски панаир за хибридни и електрически задвижващи технологии, мобилни системи за съхранение на енергия и алтернативни решения за мобилност
• промишлени консумативи (Industrial Supply 2013) – водещ търговски панаир за промишлени подизпълнители и лека конструкция

Участвайте в най-голямото индустриално изложение в света и се информирайте за актуалните иновации от областта на автоматизацията. Вашите лични безплатни входни билети може да получите по email от Българската асоциация по рециклиране. Електронният билет гарантира достъп до изложението и важи за всички дни от 8 до 12 април 2013. Освен това посетителите могат с него да пътуват безплатно с обществения транспорт в региона на Хановър.