Трета партньорска среща по проект CircPro в Португалия

Българска асоциация по рециклиране е партньор по проект CircPro и взе участие в третата партньорска среща, която се проведе в гр. Евора, Португалия. Португалският партньор – Регионалната комисия за координация и развитие на област Алентехо (CCDR), беше домакин на среща, която събра партньори, множество заинтересовани страни и високопоставени лектори в град Евора, Португалия.

Събитието беше открито от Джордж Валанте заместник председател на – Регионалната комисия за координация и развитие на област Алентехо.

На кръгла маса бяха представени множество презентации и различни добри практики в сектора на строителството от заинтересованите страни, представители на партньорите по проекта. Съща така се разгледаха и възможностите на страните партньори относно рециклирането на строителните материали, както и за многостепенните и многосекторните кръгови поръчки.

Практическото обучение се състоя в посещение на работна площадка на фирма IBERA, където беше представено как готовият бетон, който доставят, е смес, състояща се от цимент с или без добавки, инертни материали, вода и малки количества химически добавки, като по този начин се стремят да разработват продукти с качество и иновации, като се фокусират върху зачитането на устойчивостта, безопасността и околната среда

Вторият ден от работната среща на партньорите по проекта се състоя в събеседване и бяха представени презентации, относно добрите практики в различните държави. Също така се обсъди и разгледа Комуникационния план на проекта.

Предстои събиране на мнения и препоръки от всички участници, с цел да се откроят основните впечатления и добри практики от визитата, както и да се обсъдят възможности за следващите партньорски мероприятия.

Следващата междурегионална партньорска среща с практическо обучение ще се проведе в гр. София, България на 18-19 февруари 2020 г. Темата на срещата ще бъде „Добри практики и предизвикателства в рециклирането на ИУЕЕО и други рециклируеми материали“.