Среща на заинтересованите страни по проект CircPro

На 23.11.2020г. се състоя редовната среща на заинтересованите страни, по проект „Интелигентно кръгово възлагане“ CircPro. Събитието се проведе, чрез видеоконференция и обедини представители на сектор „Околна среда“, бизнеса, неправителствени организации и общини. Темата беше свързана с енергоефективни модели за пестене на енергия и ролята на публичните органи в постигането на кръгов икономически модел. Българка Асоциация по Рециклиране представи на аудиторията случаи и примери от Регион Източна Македония и Гърция, които предизвикаха голям интерес от българска страна. Ключов елемент в срещата беше презентацията на Ръководството за кръгово обществено възлагане (Regional Guidebook), което Асоциацията разработи, в консорциум с партньорите по проекта. Иновативният документ обединява в себе си достъпната информация за кръговата икономика, както и практически примери за кръгови критерии във всяка фаза от публичното възлагане.

Изводите, които бяха направени, включват необходимостта от разширен диалог с пазара и обхващане на по-голям кръг доставчици, оператори на рециклиране, производители и дизайнери.