Саудитска Арабия: Затвор за неправилно боравене с отпадъци

Саудитска Арабия прие закон за управление на отпадъците, за да регулира транспортирането, третирането, съхранението и изхвърлянето на всички видове отпадъци

В опит да се намали или премахне изцяло неконтролираното разпръскване на отпадъчни материали, Саудитска Арабия въведе нов закон за управление на отпадъците. За нарушителите се предвижда затвор до 10 години максимум и/или глоба, която да не надвишава 30 милиона саудитски риала. Глобата ще се удвои, ако нарушението се повтори. Законът ще наказва виновните за неправилно съхранение, изгаряне, третиране, разтоварване или изхвърляне на отпадъци по начин, който представлява заплаха за общественото здраве или увреждане на околната среда.

Новите разпоредби забраняват оставянето, заравянето, изгарянето, разтоварването или изхвърлянето на всякакви отпадъци на места, различни от определените за това. Също така само тези, които са получили лиценз от Националния център за управление на отпадъците, могат да упражняват всякакви дейности, свързани с управление на отпадъците. Новият закон също така цели намаляване на генерирането на отпадъци и насърчаване рециклирането на отпадъци.