РЕЦИКЛИРАЩАТА ИНДУСТРИЯ – ОСНОВОПОЛАГАЩА ЗА ПОЛИТИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В ЕВРОПА!

Как да превърнем огромното количество отпадъци, които ежедневно произвеждаме, в нови стоки и продукти, съхранявайки ресурсите и природата, като същевременно създадем стимули за рециклиране и запазим зелените работни места на рециклиращата индустрия?

Каква е нейната роля в политиките на ЕС, на тези и още много други въпроси отговори даде кръглата маса на тема „Управление на отпадъците“, която се състоя в столичния хотел „Шератон“. Форумът организира Българската асоциация по рециклиране /БАР/, като участие в него взеха много фирми от бранша, представители на Европейската комисия, Министерство на околната среда и водите, експерти от страната и чужбина.

Успехите, иновациите, законодателството и предизвикателствата пред рециклиращия сектор дискутираха над 60 участници на кръглата маса, организирана от Българската асоциация по рециклиране. Активни дискусии протекоха и по темите, представени от лекторите на кръглата маса. Всички бяха единодушни, че бъдещето на рециклиращия бранш и на екологията зависят най-вече от: инвестициите в технологии, стимулите за рециклиране и доброто законодателство, без административно натоварване. Равният достъп до отпадъци и облекчените административни режими за рециклируеми отпадъци са сред мерките, които ще допринесат за увеличаване на пазарите за рециклирани материали.

Председателят на Българска асоциация по рециклиране, г-н Борислав Малинов подчерта важната роля на рециклиращия сектор, тъй като това, което „правим ежедневно, като професионалисти, е да превръщаме отпадъците в ресурси“.

В тази връзка г-н Малинов заяви:

„Ние вярваме, че възможността европейската индустрия за рециклиране, да се конкурира при равни условия в световен мащаб, трябва да бъде целта на стратегията на Европейския Съюз, тъй като това е най-добрият начин да се гарантира конкурентоспособността на ЕС, както и дългосрочния ангажимент на инвеститорите и създаване на работни места, допринасяйки за по-добър живот на бъдещите поколения“.

Представителят на Европейската комисия г-н Георгиос Кремлис, началник отдел в ГД „Околна среда“, представи информация по едни от най-важните теми за бранша – законодателният пакет на ЕС, рециклирането и възможности за финансиране. Той оцени високо инициативата за кръгла маса на БАР, която „отива отвъд защитата на околната среда, защото с това темпо на консумация ще ни трябват две планети“. „България се справя много добре в сравнение с други страни членки на ЕС по отношение на основната цел – до 2020 г. да се постигне 50 на сто рециклиране на отпадъците в Съюза. С 10% трябва да бъдат намалени депата, което може да се осъществи само с максимално оползотворяване на отпадъците“, каза г-н Кремлис.

„Политиката за ефективното използване на отпадъците като ценен ресурс се превръща в основен двигател за развитието както на бизнеса, така и на общините в страната. През последните 5 години се увеличава делът на рециклираните отпадъци у нас“, заяви зам.-министър Красимир Живков.

Отлични примери са рециклирането на големи и малки домакински уреди и електрически и електронни инструменти, посочи г-н Живков. То е над 80-85% за 2014 г. при цели по директива, вариращи от 50 до 75 на сто. Успешен е примерът и в областта на батериите – за последните три години събраните количества портативни батерии и акумулатори са нараснали над 2 пъти до близо 300 тона годишно.

Г-жа Лий Хейманс от Генерална Дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия представи общата концепция на плана за действие на ЕС и аспекти за рециклирането.

Г-жа Надя Съботинова от Българска асоциация по рециклиране представи някои основни бариери за рециклиращия сектор на национално ниво, както и възможностите за преодоляването им.

Г-н Константин Стаменов, Председател на БФИЕК и директор на „Стратегическо планиране и инвестиции“ в „Стомана Индъстри”, представи състоянието на пазара за скрап в България и стоманената индустрия като част от зелената икономика.

Г-н Джеф Кимбал, член на борда на директорите на EuRIC отвори широка дискусия за позицията на европейския сектор за рециклиране по законодателния пакет на ЕС за отпадъци и представи пречки пред сектора за рециклиране във връзка с трансграничния превоз на отпадъци.

г-жа Политими Паунова, изпълнителен директор на Българската асоциация на металургичната индустрия, и г-жа Анна Матейна от БАМИ представиха индустриалните симбиози като част от новото европейско законодателство, както и данни за металите и тяхното рециклиране.

Добри практики бяха представени от г-н Александър Яврийски и г-жа Силвана Тодорова от „Елтехресурс“ АД относно събирането и рециклирането на лампи в България.

Г-жа Ралица Ангелова, изпълнителен директор на „Балбок Инженеринг“ АД представи добри практики относно събирането на опасни отпадъци от бита.

Г-жа Светла Югова от „ЕЛ БАТ“ АД представи практически примери и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.