Предизвикателствата пред рециклирането и устойчивото икономическо развитие събират на дебат експерти от ЕС и България

Българската асоциация по рециклиране (БАР) организира кръгла маса на тема „Кръгова икономика 5.0. Рециклиране за устойчиво развитие“.

Събитието ще се проведе на 23 февруари 2024 г. (петък) от 13.30 часа в гр. София, Хотел „Балкан“, зала „Средец“.

След присъстващите са г-жа Бъридж – президент на Бюрото за международно рециклиране, г-жа Блийс – генерален секретар на Европейската конфедерация на рециклиращата индустрия, г-н Джордж Кремлис – почетен председател на Европейската Комисия, г-н Анастасов – председател на Комисията по околна среда и водите в Народното събрание.

Целта на кръглата маса е да се дискутират актуалните теми и предизвикателства пред рециклирането и свързаното с него законодателство и регулации в България и ЕС, опазването на околната среда и устойчивото икономическо развитие.

За участие са поканени представители на европейските и българските институции, законодателната и местната власт, народни представители, експерти от ЕС и България, водещи фирми от бранша.

Петото годишно издание на форума, организиран от асоциацията се утвърди като възможност за дебати в сектора, чието значение все повече нараства в контекста на Зелената сделка и глобалните усилия за постигане на устойчиво развитие на икономиката.

На кръглата маса с модератор г-н Бойко Василев ще се дискутира как могат да се постигнат целите на кръговата икономика чрез един цялостен подход. Той включва интегриране на политики и пакет от мерки за използването на преработените отпадъци в индустрията.

Ще се обсъдят и тенденциите в ЕС и България, както и прогнозите за развитие на бранша през следващите години. Увеличаването на дела на отпадъците, които се рециклират и не замърсяват околната среда, е ключова тема за дебата.

Членовете на Българската асоциация по рециклиране са утвърдени компании, които се занимават със събиране, съхранение, транспортиране и механична обработка на вторични суровини. В сектор рециклиране са заети над 18 000 души. БАР е единствената българска браншова организация, която е член на BIR, EuRIC и EFR. Това дава възможност на членовете на асоциацията да ползват правна защита, да осъществяват външнотърговски контакти, да провеждат диалог с правителството и европейските органи, както и да прилагат най-актуалните проучвания, анализи и опит в областта на управлението на отпадъци.

Три са основните предимства на кръговата икономика 5.0 в областта на рециклирането: намаляват се отпадъците на сметищата; използват се по-малко природни суровини; отделят се много по-малко въглеродни емисии.