Португалски университет стартира кампания за рециклиране със система за връщане на депозити

Да последваме добрия пример!

Университетът Нова за бизнес и икономика, в Кашкайш, в близост до Лисабон, и TOMRA са в партньорство с кауза, в която стартират схема за връщане на депозити с цел по-голямо рециклиране и устойчивост в университета.

Инициативата има за цел да повиши осведомеността относно схемите за депозиране на бутилки и кутии, както в кампуса, така и в цяла Португалия, която прие закон за въвеждане на национална система за връщане на депозити.

Много държави – членки на Европейския съюз проучват възможността за поставяне на системите за връщане на депозити, за да постигнат заложената цел в Директивата за пластмасите за еднократна употреба, приета през 2019 г. от Европейския съюз, за събиране на 90% от всички пластмасови бутилки за еднократна употреба до 2029 г.

Тъй като нивата на потребление на пластмаса ще се повишат с 20% само през следващите три години, сега се нуждаем от революция в ресурсите повече от всякога.

Системата за връщане на депозити насърчава всички в университета да „влязат в затворена система“, като рециклират своите бутилки за напитки.

Чрез разделянето на бутилките и кутиите за рециклиране в системата за депониране, бутилките за напитки се събират без замърсяване от други видове отпадъци в домакинския кош за рециклиране, което гарантира, че бутилките могат да се рециклират в нови бутилки и кутии, вместо да се използват за по-нискокачествени цели. Целта е да се намалят отпадъците на сметищата, като се използват повторно материалите от затворената система и да се намали зависимостта от суровини за производство на нови опаковки.

Приемайки подхода за връщане на дребно, правителствата, бизнеса и потребителите могат да помогнат за повишаване на ефективността на схемите за депониране на контейнери и за намаляване на въздействието на контейнерните отпадъци върху планетата.

Кампанията също така допринася за инициативите за устойчиво развитие на Университета като екологично съзнателен кампус и дава възможност на студентите да се научат каква е стойността на отпадъците и значението на кръговата икономика.

Студентите, преподавателите и служителите плащат депозит от 0,15 евро при закупуване на бутилка с напитка на участващите магазини и ресторанти в университета, включително и в магазина на кампуса Pingo Doce, една от най-големите вериги супермаркети в Португалия. Те получават обратно техния депозит, когато връщат празната си бутилка за рециклиране в автоматите за обратна продажба на TOMRA, разположени в заведението за хранене на университета. Допустимите опаковки за връщане могат да бъдат както стъклени и пластмасови бутилки, така и кутии и кенчета.