Пета международна среща по проект CircPro

Регион Източна Македония и Тракия, Гърция, организира петата междурегионална партньорска среща по проект CircPro, в който Българска асоциация по рециклиране е партньор, в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020. Събитието се проведе на 19 Ноември 2020 г., като за първи път по проекта беше чрез видеоконференция.

Присъстващите обмениха знания и опит на тема – „Пестене на енергия, чрез кръгови обществени поръчки“. Политическият панел предостави изчерпателна информация, относно кръговата икономика и зелено възлагане в Гърция. Интересен акцент на срещата бяха енергоспестовните модели, представени от Градската програма за иновативни, а в дискусията се включиха представители на отгоровните органи по общесвени поръчки в регион Източна Македония и Тракия. Заинтересованите страни от участващите държави анализираха случаи и примери в критериите за подбор /инвестиции в икономично улично осветление, модели на сътрудничество за централно отопление, повторно използване, както и тръжни процедури за опазване на околната среда/.