МОСВ ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИОННА БЛОК-СХЕМА ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ТЪРГОВСКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ ЩЕ СЪБИРАТ РАЗДЕЛНО ОТПАДЪЦИТЕ

Във връзка с изискванията към търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради да събират разделно отпадъците от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метали

, Министертво на околната среда и водите публикува на своя сайт информационна блок-схема за реда и начина, по който отпадъците ще бъдат събирани разделно. Обърнете внимание, че в т.1 и т.2 става въпрос за разделно събиране на отпадъците от опаковки, а в т.3 за разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метал.

1. На първо място обектът трябва да провери дали на територията на общината, в която се намира има организирана система за раделно събиране на отпадъците от опаковки т.е. система с цветни контейнери. Ако такава няма, то лицата не са задължение да събират отпадъците разделно,без значение дали населеното място е под 5000 жители.

2. Ако на територията на общината има организирана система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, лицата трябва да проверят дали с наредба, заповед или друг документ на общината има определен специфичен ред за разделно събиране на отпадъците от опаковки от търговските, административните или други подобекти. При наличие на определен ред, той трябва да се спазва, В противен случай отпадъците от опаковки ще трябва да се събират на територията на обекта.

3. Задължените да събират отпадъците от опаковки разделно, трябва да се информират от общинската администрация дали има определен ред за събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метал, които не са опаковки /!!!/ и дали този ред не е различен от този за опаковките. Ако има такъв – той трябва да се спазва. А ако ли не отпадъците от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метали (различни от опаковки) трябва да се събират на територията на обекта, а след това да се изхвърлят в цветните контейнери или да се предадат на фирма, която има разрешение за дейности с отпадъци.Според блок-схемата на МОСВ всички търговски обекти са длъжни да осигурят съдове за разделно събиране на отпадъци в обектите си. Въпросът е кой ще финансира това задължение на търговците?

За пример най-евтините стойки с пластмасов чувал са около 30 лв. за брой, а тройните стойки за 3 чувала – около 70 лв. Цената на пластмасовите контейнери е в порядъка между 80 и 600 лв. Средната цена на един съд за събиране на отпадъци е 50 лв, следователно всеки търговски обект трябва да отдели по 150 лв общо за 3 съда за хартия, пластмаса и метал, и за стъкло. Ако броят на търговските обекти в България е около 1млн. броя, то това означава, че общата инвестиция ще възлезе на 150 млн.лева. Схемата може да видите тук …