Кръгла маса показа ролята на рециклиращия сектор в новите европейски политики по околна среда

Министър Димитров и Европейската комисия с висока оценка за работата на асоциацията по рециклиране

Кръглата маса „„Добри практики и предизвикателства в рециклирането – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” събра фирмите от бранша, заинтересовани страни от България и чужбина, експерти и представители на Европейската Комисия, Народното събрание, и Министерство на околната среда и водите. Всички те дадоха висока оценка за работата на Българската асоциация по рециклиране във връзка с помощта и при подобряване на практиките и законодателството по управление на отпадъци.

Новите моменти в политиката и законодателството в областта на околната среда като зелената сделка, новия план за действие за кръговата икономика, края на отпадъците и най-актуалните моменти в политиките и законодателството за управление на отпадъците и кръговата икономика бяха представени на кръглата маса, организирана от Българска асоциация по рециклиране, която се проведе в столичния хотел „Балкан”.

Четвъртата поред годишна конференция на Българската асоциация по рециклиране отново събра на едно място експерти, фирми от рециклиращия сектор от страната и чужбина, представители на Европейската комисия, Народното събрание, Министерството на околната вода и средите, организации и институции на европейско и национално ниво.

Пред тях председателят на Управителния Съвет на Българската асоциация по рециклиране Борислав Малинов представи ключовата роля на Асоциацията от нейното създаване през 1998 г., за справяне с предизвикателствата, пред които рециклиращия сектор е изправян в ежедневните си дейности, както и за гарантиране, че ползите, които рециклирането води до икономиката, околната среда и обществото са признати и ефективно отразени в законодателството.

В речта си той изтъкна, че целите на кръговата икономика могат да се постигнат чрез цялостен подход, интегриране на политики и пакет от мерки, които допринасят за влагането на преработените отпадъци в производството на продуктите. Бяха представени резултатите от съвместните усилия на институциите с асоциацията за справяне с различни предизвикателства в околната среда.

В тази посока е ориентиран и проектът „Интелигентно кръгово възлагане (CircPro)“, по програма Интеррег Европа. Българска асоциация по рециклиране е партньор в проекта за територията на България, като проектният консорциум се състои от общо 11 партньора от 10 региона.

Конференцията „Добри практики и предизвикателства в рециклирането – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” продължава и в момента с участието на фирми от бранша, експерти, представители на европейските и българските институции. Сред тях са Джордж Кремлис от Европейската комисия, Хосе Хорхе Диас Дел Кастило, от Генералната дирекция по околна среда на Европейската комисия, г-жа Ивелина Василева, председател на Комисия по околната среда и водите, Парламент на Република България, министърът на околната среда и водите Емил Димитров, заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, представители на Европейската конфедерация на рециклиращата индустрия, партньори и заинтересовани страни по проекта на Българската Асоциация по Рециклиране „Интелигентно кръгово възлагане“ от България, Естония, Хърватска, Финландия, Гърция, Италия, Литва, Норвегия, Португалия, Испания и много други.