Кои са най-големите замърсители в света?

Изчерпателен анализ класира 38 държави-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) според въздействието върху околната среда от тяхното управление на отпадъците

Изследване показва големите разлики в количеството на генерираните отпадъци в света и как се изхвърлят те. Проучването „Глобалният индекс на отпадъците 2022“ анализира ефективността на управлението на отпадъците в 38 страни по света и прави класация на най-големите замърсители на отпадъци в света. Такова проучването е проведено за първи път през 2019 г.

Незаконното изхвърляне на отпадъци процъфтява в Турция. Тя е начело в списъка като най-малко екологично чиста страна за управление на отпадъците – както е било и преди три години. Всъщност през 2019 г. в Турция изобщо не са рециклирани отпадъци. Днес, според официални данни, 47 кг на глава от населението се рециклират. Въпреки тези видими подобрения в рециклирането обаче, големите количества отпадъци, изхвърляни нелегално всяка година – общо 176 кг на глава от населението – не могат да бъдат компенсирани от това.

Страната, която най-много се задавя от отпадъците, които генерира е САЩ. В момента всеки гражданин на САЩ произвежда 811 кг отпадъци и около половината от тях завършват на депото. Междувременно само 95 кг от това се изгарят. Американските граждани произвеждат два килограма повече отпадъци днес, отколкото през 2019 г.

Във Великобритания количеството отпадъци на глава от населението е намаляло с пет килограма за същия период. Това е въпреки че пандемията увеличава използването на много повече продукти за еднократна употреба, като медицински маски и бързи тестове за Covid.

Безпроблемното управление на отпадъците е сред най-важните мерки за опазване на околната среда и природата. Целта на Глобалния индекс на отпадъците е да се привлече вниманието към факта, че нерегламентираното изхвърляне на отпадъци допринася значително за най-голямото замърсяване на околната среда на земята. С индексът се подчертава индустриализираните страни, които поемат твърде малка отговорност за своето наследство. Публикуването на тези цифри също имат за цел да събуди усещането за невероятно големите количества отпадъци, които произвеждаме година след година. Удивителните данни трябва да мотивират хората да искат да произвеждат по-малко отпадъци като цяло.

Други констатации на Световния индекс на отпадъците 2022 са:

Колумбия произвежда най-малко битови отпадъци – 243 кг на глава от населението.

Системата за изхвърляне в Чили рециклира само два килограма на жител. Никоя друга страна не рециклира по-малко. 417 кг отпадъци на глава от населението завършват на депото и се изхвърлят по особено вреден за околната среда начин.

Управлението на отпадъците в Исландия се е влошило най-много от последния Глобален индекс на отпадъците. Според данните производството на отпадъци в Исландия се е увеличило със 7% от 2019 г. и 68% по-малко отпадъци се рециклират.

От гледна точка на околната среда, изгарянето на отпадъци е за предпочитане пред депонирането. Въпреки това, само 17 от 38 държави в доклада изхвърлят повече отпадъци чрез изгаряне, отколкото чрез депониране. Това са Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Япония, Люксембург, Холандия, Норвегия, Словения, Южна Корея, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство.

Швейцария е единствената страна, която не изпраща никакви отпадъци на депа. Швейцарците произвеждат 706 кг отпадъци на глава от населението, от които 333 кг се изгарят и 210 кг се рециклират.

Големият мит за рециклирането

Докладът също така обръща внимание на факта, че високите нива на рециклиране на пластмасови отпадъци могат да бъдат подвеждащи. Това число е взето от обема на отпадъците, които пристигат в заводите за рециклиране, но не всичко се рециклира чрез оползотворяване на материали. Това число е количеството отпадъци в началото на дълъг процес на сортиране, накрая само част от тези отпадъци се използват повторно. Това, което остава, се изгаря, тоест „рециклира“ чрез оползотворяване на енергия.

Екологични организации като Friends of the Earth Germany изчисляват, че по-малко от 16% от рециклируемите отпадъци, предназначени за рециклиране в Германия, могат да бъдат използвани повторно. Най-големият проблем е причинен от смеси от рециклируеми материали в артикули като опаковка за кисело мляко с картонена втулка и алуминиев капак. Ако те не бъдат отделени преди пристигането им, има голяма вероятност те да бъдат регистрирани в завода за рециклиране, но все пак ще бъдат изгорени.

Малките, много тънки материали и някои опаковки за храна са трудни за рециклиране, тъй като тяхната преработка изисква сложни технологии, които не са лесно достъпни. Сложният процес на рециклиране впоследствие се отразява в цената на вторичните суровини, което ги прави силно неконкурентоспособни на пазара.