Интелигентно рециклиране на ценни материали

Компанията Linetechnology предлага мобилни системи за рециклиране

Запазването на ресурсите изисква да се борави отговорно с отпадъците и промишлените остатъци. За съжаление, това често не се случва заради, нерентабилни инсталации за рециклиране. Поради, което Linetechnology е разработила и предлага иновативни решения в областта на обработката на остатъчни и композитни материали. Композитните материали са многослойни и са съставени от поне два различни материала, което ги прави много трудни за рециклиране.

Австрийската компания разработва и произвежда модулни преработвателни съоръжения и ги продава под името Blueline. Машините са проектирани като 20-футови стандартни контейнери и по този начин са готови за мобилна употреба по целия свят. Това позволява на клиентите да рециклират своите ценни материали директно на място. Продуктовата гама обхваща почти всички установени технологични етапи на суха механично-физическа обработка на остатъчни материали. ИТ-базираният контрол е безжичен, чрез таблет и гарантира най-лесното боравене и наблюдение на различни сайтове. Възможна е и интеграция на Blueline надолу по веригата в съществуваща инсталация – както и разширяването с допълнителни модули (машини) и тяхната индивидуално приспособима подредба.

Установено е, че обработката е рентабилна и си заслужава дори при често сменящи се, различни и малки партиди от индустриални остатъчни материали, тъй като новият тип контрол на инсталациите позволява на потребителя да постигне възпроизводими резултати от обработката: параметрите на машината, които са зададени веднъж, се съхраняват и могат да бъдат използвани по всяко време, в зависимост от материалния поток. В допълнение към интелигентната система за управление, Blueline включва и пълната технология за транспортиране и измерване. „Нашата цел е да увеличим световния процент на рециклиране. Това изисква първокласни решения, които също дават икономически ползи. Точно това предлагаме с Blueline. Пилотният завод в Schaufler GmbH постига производителност до 30 тона на час и работи изключително успешно“, казва мениджърът по продажбите Лукас Зайзенбахер.