Израел ще наложи данък на пластмасата за еднократна употреба С налагане на нов данък върху пластмасата, израелското правителство планира да намали потреблението й с 40 %

Израелското правителство възнамерява да удвои данъците върху пластмасите за еднократна употреба, за да ограничи потреблението им.

Според министерствата на финансите и опазването на околната среда повишаването на данъците трябва да доведе до 40 % намаление на потреблението на пластмаса. Средно израелците използват 7,5 кг пластмаса за еднократна употреба на човек всяка година, пет пъти повече от количеството, използвано в Европейския съюз.

Точната сума на данъка върху гъвкави пластмаси като чаши, чинии, купи, прибори за хранене и сламки все още не е определена от правителството.

От произведени годишно над 380 милиона тона пластмасови отпадъци, 50% са за еднократна употреба. Използвани само за миг, найлоновите торбички, и чашите за кафе за еднократна употреба заплашват да запълнят депата за хиляди години напред, което значително допринася за замърсяването на крайбрежията и моретата. Ето защо Програмата на ООН за околната среда призова правителствата да предприемат действия за ограничаване на пластмасовите отпадъци.

Според академичният и екологичен институт Arava, от Близкия изток, израелският напредък към кръговата икономика досега е бил ръководен от съгласувани усилия на индустриални партньори, гражданското общество, образователния сектор, както и избрани предприемачи.

Докладът „Нова перспектива за пластмасовите отпадъци в Израел: кръгова икономика“ посочва как усилията на правителството за създаване на кръгова икономика от пластмасов модел са били оскъдни досега, като се аргументира, че без законодателен гръбнак, плановете от Министерствата на финансите и опазването на околната среда за изпълнение на национална програма за рационализиране на ресурсите и кръгова икономика в отрасъла са били обречени на провал.

Регулаторните усилия като данъка за пластмасовите торби през 2017 г., който е помогнал за намаляване на използването на пластмаса с 80 %, доказва, че държавната намеса може да помогне на страната да стане по-устойчива.

Пластмасата представлява 41,1 % от общия състав на твърдите отпадъци в Израел.

Новото данъчно предложение ще бъде представено за разглеждане от министерствата на околната среда и финансите на финансовата комисия на Кнесет. При одобрение споменатият данък върху пластмасите може да влезе в сила в началото на 2022 г.