ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

Указания на Министерство на околната среда и водите във връзка с разпоредбите на Закон за управление на отпадъците, касаещи търговските обекти, може да намерите тук.