В Австрия поставят интелигентни кошчета за събиране на стъкло

С два пилотни проекта тестваха дигиталните решения за събиране на стъкло, с които демонстрираха огромен потенциал за опазване на климата в сектора за отпадъци.

Градовете Хорн и Тулн, в Австрия се възползват от иновативните технологии за изхвърляне на стъкло и битови отпадъци, с което допринасят значително за постигането на климатичните цели. Високотехнологичните системи, като специализирани сензори, интелигентни платформи, изкуствен интелект и безжична технология, изработени от професионалистите за обезвреждане на отпадъци Saubermacher, позволиха да се стигне до важни решения за разделното събиране на отпадъци и стъкло.

Пилотните проекти демонстрират огромния потенциал за опазване на климата в сектора на отпадъците. „Данните се улавят и анализират прецизно. Прозрачността позволява да се контролира изхвърлянето на отпадъци с прецизна точност и следователно да се постигне по-високо и по-ефективно качество, както и да се генерира по-малко шум и да се отделят по-малко CO2“, заявява Ханс Рот, основател на Saubermacher AG.

Проектът „Интелигентна колекция от стъкло“. С шестстотинте  високотехнологични сензора, известни като ANDI2, се измерва съдържанието на триста контейнера за отпадъчно стъкло. Събраната информация се предава на интелигентна платформа. Информацията съдържа редица параметри като например нива на запълненост на контейнерите, максималната товароносимост на камиони и др., също така и се съставя оптимизиран цялостен план на маршрута. Например: контейнерите не трябва да се изпразват, ако са наполовина пълни. Заключението показва колко разумни са системите за динамично изхвърляне. Докато регионите със статични системи за изхвърляне на отпадъци изпитват краткосрочни проблеми с препълване поради внезапни и значителни увеличения на събраните количества, то област Хорн успя да се справи активно с предизвикателството благодарение на своята динамична система за събиране.

Проектът „Повишаване на осведомеността с изкуствен интелект“. „Уважаеми клиенти! Вашите остатъчни отпадъци включват значителен брой грешно сортирани артикули. Основният проблем бяха леките опаковки. Моля, следвайте указанията как да сортирате отпадъците си правилно. Така Вие ще защитавате околната среда и климата! С уважение, Вашата Асоциация за управление на отпадъците” – това и подобни лични съобщения, изпратени директно до смартфоните на 116 тестови домакинства в област Тулн, успяха да подобрят степента на сортиране и рециклиране на отпадъци чрез използването на изкуствен интелект. Устройство, известно като рециклируем скенер в превозното средство за събиране, използва набор от сензори/камери и невронна мрежа, с която да идентифицира дали остатъчните отпадъци включват неправилно сортирани предмети като пластмасови опаковки. Рециклируемите материали, които най-често се озовават в грешната кофа, са материали като отпадъчна хартия и органични отпадъци. Това са важни вторични суровини, но след като бъдат изхвърлени в черна кофа, те се губят завинаги и не могат да се използват за рециклиране и съответно за намаляване на вредните за климата газове. Ако общият брой артикули, неправилно сортирани като остатъчни отпадъци в Австрия, бъде намален, това може да спести около 350 000 тона CO2 годишно. Скенерът за рециклируеми материали е разработен в сътрудничество между производителя на превозни средства Stummer, Joanneum Research, Технологичния университет в Грац и Saubermacher.

Индивидуализираната обратна връзка е от съществено значение, тъй като ангажира вниманието на жителите и тяхното отговорно поведението, което допринася за защитата на климата и има положителна обратна връзка. Резултатите показват, че само поради факта, че се знае от гражданите, че се наблюдават, води до промени в поведението – както става с празни кутии за камера за скорост. „Повишаването на ефективността чрез най-съвременните системи за отпадъци е ежедневието на общностите в ерата на целите за устойчивост и климата. Нашите пилотни проекти в Хорн и Тулн успешно показаха колко ефективно може да бъде управлението на цифровите отпадъци. Нашата цел трябва да бъде да тестваме тази система в по -големи региони, да се научим как да я използваме и да я разпространим във всички региони на Австрия възможно най-скоро“, каза Алфред Ридл, президент на Асоциацията на австрийските общини. И двата проекта отговарят на съответните стандарти за защита на данните.