Българска асоциация по рециклиране: 5 пъти са намалели престъпленията, свързани с черни и цветни метали

  • Кръглата маса „Кръгова икономика – въвеждане в рециклиращия сектор” събра фирмите от бранша, експерти и представители на ЕК, ЕП, НС и МОСВ

Престъпленията, свързани с черни и цветни метали са намалели цели 5 пъти през последните пет години, стана ясно по време на кръглата маса „Кръгова икономика – въвеждане в рециклиращия сектор”, организирана от Българска асоциация по рециклиране /БАР/, която се провежда в момента в столичния хотел „Балкан”.

Третата поред годишна конференция на БАР отново събра на едно място експерти, фирми от рециклиращия сектор, представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Народното събрание, Министерството на околната вода и средите, организации и институции на европейско и национално ниво.

Пред тях председателят на УС на БАР Борислав Малинов обяви с гордост, че престъпленията с черни и цветни метали са намалели цели 5 пъти през последните пет години. В речта си той изтъкна, че благодарение на мерките, които Българска асоциация по рециклиране предложи в сега действащия Закон за управление на отпадъците, се е стигнало до много положителни ефекти за кръговата икономика и за държавата. Сред тях са: премахване на площадкитеза скрап от жилищните райони;видеонаблюдение на площадките за изкупуване на отпадъци; банкови гаранции на фирми и площадки; санкции за нарушителите от 15 до 100 хиляди лева; отнемане на разрешението при второ нарушение.

„Кръговата икономика има за цел да удължи жизнения цикъл на продуктите. Практически това означава възможно по-дълга употреба на изделието, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват отново, но по друг начин. Това се прави отново и отново, и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци. По този начин се намалява едновременно изхвърлянето на отпадъци, употребата на суровини и разхода на енергия”, каза още председателят на УС на БАР Борислав Малинов.

Конференцията „Кръгова икономика – въвеждане в рециклиращия сектор” продължава и в момента с участието на фирми от бранша, експерти, представители на европейските и българските институции. Сред тях са почетният директорна Генералната дирекция „Околна среда” към Европейската комисия Джордж Кремлис, заместник-министърът на околната среда и водите Николай Кънчев, главният секретар на EuRIC Емануел Катракис, Патрик Колар – началник-отдел EASME в ЕК и много други.