БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ПРОЕКТ CircPro

Българска асоциация по рециклиране беше домакин на първата среща на заинтересованите страни в областта на „кръговите обществени поръчки“. Срещата се състоя в рамките на проект „Smart Circular Procurement” ( CircPro ), по който Асоциацията е партньор. Проектът има за цел да насърчи прехода към кръгова икономика, в частност – вземането на информирани решения и разпространението на добри практики при интелигентното кръгово възлагане.

Срещата привлече интереса на представители от Министерство на икономиката, Министерство на околната среда и водите и на други държавни администрации, както и на Българската търговско-промишлена палата, Югозападен университет „Неофит Рилски“, и на редица неправителствени организации.

Събитието беше официално открито от изпълнителния директор на Българска асоциация по рециклиране – Анна Благоева. В своето слово г-жа Благоева акцентира върху нарастващата значимост и ползите за администрацията, бизнеса и гражданите от прехода към „интелигентно кръгово възлагане”. Екипа на проекта запозна взелите участие в работната срещата с целите на проекта. Акцентира се върху необходимостта от активната комуникация, между заинтересованите страни при изпълнението на дейностите, която е ключът към постигането на успех и дълготрайни резултати.

На срещата бяха представени презентации, относно концепцията за кръговите обществени поръчки, възможните сектори за тяхното прилагане и съществуващи актуални примери от различни европейски държави. Бяха представени подробно останалите държави – партньори по проекта, техните политики, добри практики и опит.

Повече информация за проект CircPro можете да намерите на страницата на Българска асоциация по рециклиране и на уебсайта на проекта.