Международна научна конференция ще обсъжда въпросите на екологията и безопасността

В края на юни и началото на юли за пореден път Бургас ще бъде домакин на престижна научна инициатива с участници от България и чужбина, посветена на опазването на околната среда. От 28 юни до 2 юли там ще се проведе 28-та международна конференция на тема Ecology&safety /Екология и безопасност/. Тази година организатори са Българската академия на науките, Съюзът на учените в България, Фондация „Наука и образование“, както и научни институти от Сърбия, Гърция и Казахстан. Ще бъдат изнесени повече от 30 научни доклади в областта на енергетиката, климата и глобалната сигурност през 21 век, екология на въздуха, почвите и водите, екология на човека — здраве и безопасност, гражданска защита и управление при бедствия и аварии.

На вниманието на участниците в конференцията ще бъдат поставени такива важни за човечеството проблеми, като управлението и рециклирането на отпадъците, екологичното въздействие на туризма, зелените технологии, управление на екологични проекти и пр. Форумът ще разисква и въпросите за международните екологични стандарти и сертифициране, екология на селското стопанство и хранителната промишленост, живите системи и количествената биология и др.

Организаторите приканват участниците да се включат и с други актуални научни доклади, свързани с тематиката на събитието. То ще бъде богато фотографирано и записано със звук и видео.