Полезна информация
СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Количествени и стойности обеми скрап 2007, 2008 и 2009 г.

Количествени и стойности обеми скрап 2006 г.

«12...2
Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)