Полезна информация
СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Медия мониторинг
13.04.2018

Медиа мониторинг
20.05.2016

Количествени и стойности обеми скрап 2012 г.

Количествени и стойности обеми скрап 2011 г.

Количествени и стойности обеми скрап 2010 г.

12...2»
Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)