Полезна информация
НОВИНИ
НОВИЯТ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ПОСТАВЯ АМБИЦИОЗНИ ЦЕЛИ, НО НЕ ДАВА ПЪТЯ, ПО КОЙТО ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЕНИ
08.07.2012

На семинар в Апартхотел Лъки Банско, посветен на новия Закон за управление на отпадъците, Българска асоциация по рециклиране (БАР) представи основните възможности, перспективи и проблеми, пред които са изправени представителите на брашна.

Според най-новите данни досегашният закон за отпадъците е намалил кражбите на метали с 50%. Очаква се новият да ги свие с още 50%. По последни данни, кражбите на метали са за 16 млн. лв.през 2010 г, или 0,76% от общата търговия със скрап с оборот 2,2 млрд. лв. А през 2011 г. кражбите са намалели до около 8 млн. лева.

В момента има 1 162 пререгистрирани площадки за изкупуване на метали, заличени са 576, Работещите площадки в момента са 1 752, защото се очаква да спрат още 590, които не са се пререгистрирали, но продължават работа, докато не ги пререгистрират служебно. БАР благодари на Премиера г-н Бойко Борисов и на Министъра на околната среда и водите г-жа Нона Караджова за отстъпките, които се направиха в новия закон и които ще облекчат бизнеса в условията на криза.

От Българска асоциация по рециклиране определиха новия закон за управление на отпадъци като добър, но акцентираха върху това, че има много нови моменти, които не са добре обмислени. Някои от тях дори противоречат на Конституцията на Република България. Такъв пример е безвъзмедното предаване на отпадъци от страна на гражданите. Такава практика няма никъде по света, защото отнема правото на гражданина да разполага с частната си собственост както намери за добре.

От БАР считат, че не може да се създава монопол на Общините, като се дава право на гражданите да предават отпадъци само на Общинските площадки, но не и на частните. „Освен това – как ще бъдат събирани отпадъците след като хората няма да бъдат мотивирани да ги предават срещу заплащане?“ - попита председателят на БАР Борислав Малинов. „Физическите лица няма да отидат на 10 километра да изхвърлят някакъв битов отпадък, без да им се плати за него.

По-лесно ще бъде да го занесат в най-близката незаконна площадка, която ще им го плати в брой, няма да им вземе документ за самоличност, няма и да го заснеме на видеокамерите, защото такива няма в незаконните площадки. Така гражданина няма да плати 10% данък върху дохода. За този текст към закона представителите на бранша ще сезират Комисията за защита на конкуреция (КЗК), а след това и Конституционния съд, тъй като се дават изключителни права на общините да отнемат частните права на гражданите.

БАР ще пусне и жалби към няколко дирекции към Европейската комисия, както и към Комисията по петиции и жалби към европейския парламент. Друг проблем, който стои на дневен ред пред рециклиращата индустрия е безкасовото плащане. Малинов даде следния пример: „Метафорично казано ако предадеш скрап за 10 лв, 7 от тях отиват в банката, а за теб остават 3“. Тази практика също не работи в европейските страни. В Белгия тя беше приета, след това отменена. А в Англия тя въобще не беше приета. В закона има още неясноти. На фирмите от бранша, които имат „невярно сведение“ в документацията, ще им бъде отнемано разрешението, както и банковата гаранция от 25 000 лв, дори и за техническа грешка.

Въпросът е както означава понятието „невярно сведение“? Въпреки че тази санкция може да бъде обжалвана, никъде в закона не е записано какъв е режимът банковата гаранция да бъде върната на фирмата. Според представителите на бранша изграждането на общински площадки ще струва на държавата около 260 милиона лева. Въпросът е откъде ще дойдат тези пари? Българската асоциация по рециклиране се обяви за 3 месечно пазене на видеозаписите от камерите, разположени в пунктовете за скрап, а не в срок от една година, защото това означава много инвестиции за записващи устройства, които са необосновани. Друго предложение е търговските обекти и административните сгради да събират отпадъците разделно.

Те ще трябва да разполагат с контейнери за хартия, стъкло, метал и пластмаса от 1 януари 2013 г. За липса на такива глобата ще е от 3 до 10 хил. лева. Дори и за малък обект като павилион от 5 квадратни метра собствениците ще трябва да определят още 1 кв. м за контейнери. БАР счита, че изискването е целесъобразно, но закона не дава отговори на въпроса кой и как ще събира тези отпадъци, както и кой ще плаща за контейнерите, които са на стойност между 100 и 1 000 лв., в зависимост от големината им. От бранша за пореден път апелираха, че рестриктивните мерки трябва да бъдат насочени към всички заети в сферата на рециклиране, но най-вече към незаконните площадки, които продължават да работят, без да им бъде налаган контрол и санкции. Именно те са един от най-важните проблеми, за които е необходимо обединение на усилията, както на браншовите организации, така и на контролните органи.

На семинара в Лъки Банско представителите на рециклиращата индустрия се обединиха около мнението, че ще продължават да търсят конструктивен диалог с институциите за помени в Закона за управление на отпадъците, който ще стимулират развитието на малкия и средния бизнес в България. Райна Капчева от Европейски институт – София изрази желанието си за осъществяване на системни срещи между представителите на брашна и контролните органи за намиране на общ подход към проблема с незаконните пунктове, който има европейски измерения. Иво Георгиев от Асоциацията на рециклиращата индустрия категорично посочи, че бизнесът със скрап не означава само кражби и лъжливи фирми.

ЕКОМЕН УЧИ ДЕЦАТА КАК ДА СЕ ОТНАСЯТ С ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ
14.06.2012

На 17 юни, неделя, в Южен парк (вход откъм ул. “Козяк” – след Американското посолство) най-новият супер герой ЕкоМен ще даде началото на кампанията “Не изхвърляйте опасните отпадъци – те са вредни.” Началото на фестивала за малки и пораснали деца е от 11 ч.

Той се провежда в партньорство с Българската асоциация по рециклиране, която активно подкрепи кампанията „Да изчистим България”. Обучителните игри, състезания и викторини ще бъдат придружени от много музикални и танцови изпълнения. Присъстващите ще могат да видят и различни практични демонстрации.

Полезната информация ще бъде поднесена по много достъпен и атрактивен за децата начин – чрез специално създадения нов супер герой ЕкоМен. Всички участници в празника ще получат обучителни комикси с негово участие. Събитието ще сложи началото на конкурс, в който децата ще могат да изпращат идеите си за продължение на историята на супергероя ЕкоМен.

Конкурсът ще продължи до 24 юни, а адресът на който участниците ще могат да изпращат историите си е ecoman@nordrecycling.eu. Те ще бъдат разделени на 3 възрастови групи. Всеки победител в съответната група, написал най-добрата и поучителна история, ще спечели голямата награда - уикенд за него и родителите му в Банско.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАР, 05 ЮЛИ 2012 Г.
01.06.2012

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел: „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ” свиква Общо събрание на БАР, което ще се проведе на 05.07.2012 г. от 12:00 часа, в зала „Триадица” на Хотел „Гранд хотел София”, на адрес ул. „Гурко” №1, гр.София, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад за дейността на УС на БАР от 09.09.2011 г. до 31.12.2011 г. 
2. Приемане доклад за дейността на КС от 09.09.2011 г. до 31.12.2011 г. 
3. Приемане на бюджет на асоциацията за 2012 г; 
4. Приемане на Етичен кодекс на БАР.
5. Приемане на промени в Устава на БАР .
6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Канят се всички членове на Сдружението да вземат участие лично или чрез представител.

Регистрацията на членовете за Общо събрание, ще се извършва в деня на самото Общо събрание, един час преди насрочения час за провеждането му. 

За регистрация и участие в Общото събрание членовете на Сдружението представят копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник – В случаите, когато член на Сдружението не се представлява от законен представител, пълномощника представя нотариално заверено пълномощно, показва документ за самоличност и представя копие от актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното Дружество – член на БАР.

Поканата е публикувана в ДВ, бр.39 от 2012 г.

БАР Е ПАРТНЬОР НА КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”
11.05.2012

Благодарение на фирмите, членове на БАР:

Автотим ЕООД, Алфа Стийл ООД, Балкан Трейд Експорт ЕООД, Данион ЕООД, Дием – 56 ЕООД, Екомакс ООД, Еко Феникс ЕООД, Ел Комерс ООД, Норд Авторециклинг ЕАД, Норд Елрециклинг ЕООД, Норд Холдинг АД, Стам Трейдинг АД, Феникс Инверс ООД, Шолц България АД,

39 камиона ще подпомогнат извозването на събраните отпадъци в градовете:

София (р-ни Подуяне, Враждебна, Хаджи Димитър, Илиянци, Кремиковци, Връбница, Овча Купел), Казанлък, Ихтиман, Шумен, Смядово, Нови Пазар, Пазарджик, Свищов, Белене, Ловеч, Тетевен, Луковит, Троян, Пловдив, Варна, Русе, Търговище, Горна Оряховица. Събитието е на 12 май 2012 г., събота.

GREEN OFFICE WEEK 2012
02.05.2012

Българска асоциация по рециклиране /БАР/ е партньор на първата по рода си кампания в България – Green Office Week 2012, чиято цел е да инициира „зелена“ политика в офисите на повече организации, където с малки „стъпки“ да подобри работната екосистема.

В рамките седмицата от 4 до 8 юни всички участници, включили се в проекта, ще имат възможността да положат основите на своята по-устойчива корпоративна политика. Използвайки метода за промяна в организацията - отвътре навън - Green Office Week ще подобри работната среда, ще интегрира насоки за по-устойчиво екологично поведение и мотивация у служителите, ще създаде предпоставки за създаването на по-приятна и здравословна работна атмосфера.

Екологичното влияние на компаниите в България се отразява все повече на работоспособността на служителите, работния процес и често има сериозни поражения върху околната среда. Поведението на организациите в тази сфера има огромно влияние и върху техния имидж сред клиенти и партньори. Затова ключов момент са практиките и инструментите, чрез които организацията афишира своите устойчиви политики сред служители, клиенти, инвеститори и медии. Чрез Green Office Week организациите ще максимизират ползите от „зелените“ практики във фирмата и ще ги направят видими за широката общественост, служейки за пример.

Всеки един ден от седмицата ще се фокусира върху един екологичен проблем:

Понеделник - Енергия;

Вторник - Транспорт;

Сряда - Отпадъци;

Четвъртък - Зелени Доставки;

Петък - Моята иновативна идея.

Конкретните дейности по дни ще са част от специално създаден Green Office Calendar, разположен на видно място в офиса, който ще помогне на служителите да изпълнят три лесно приложими стъпки за подобряване на работната екосистема. Включилите се организации ще получат и специален иновативен наръчник за приложението на еко съветите, както и специален Green Office сертификат след участието си.

По време на кампанията всяка компания ще може да създаде и разпространи своята „зелена“ визитка от снимков материал, която ще отразява дейностите, които прилага по време на „екологичната седмица“. Българският бизнес се нуждае от „зелена“ промяна и ние ще му помогнем да я стартира с Green Office Week 2012.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)