Полезна информация
НОВИНИ
СЕМИНАР: „НОВИЯТ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И КОНТРАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА МВР. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРАЖБИТЕ НА МЕТАЛИ”
29.10.2012

На 25 – 26 октомври в Апартхотел „Лъки Банско“, гр. Банско се проведе семинар на тема: „Новият Закон за управление на отпадъците и контралната дейност на МВР. Противодействие на кражбите на метали.” организиран от Българска асоциация по рециклиране“. На него присъстваха представители на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), представители на Регионалните инспекции по околната среда и водите от цялата страна (РИОСВ), Европейски институт, Асоциация на рециклиращата индустрия и Българска браншова камара „Феникс ресурс". 


„Това е първият семинар, който събира на едно място всички заинтересовани страни, които смятат, че трябва да се предприемат сериозни действия по отношение на проблема с кражбите на метали“ – заяви Любов Панайотова, изпълнителен директор на Европейски институт. Тя представи своята презентация на тема „Изграждане на потенциал за борба с кражбите на метали – Pol-PRIMETT”. Целта на проекта е да се създаде партньорство между частния сектор и полицията, за да се подготви обща стратегия за превенция и контрол върху кражбите на метали. 


Борислав Малинов, председател на БАР, предложи конкретни мерки за справяне с най-сериозния проблем, който е водещ не само за бранша, но и за цялата държава. Част от тях са спазване на изискванията на ЗУО и Наредбите към него, строг и периодичен контрол върху площадките за скрап, уеднаквяване на изискванията към площадките за изкупуване на черни и цветни метали и по-ефективно разкриване и затваряне на незаконните площадки. 


От Асоциацията на рециклиращата индустрия представиха своите предложения за промени в Наказателния кодекс, с които да се намалят кражбите на метали, да се организира съвместна работна група, която да инициира законодателни промени в НК. 


От БАР предложиха вариант на контролен лист за проверка на площадки, извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали. Това уеднаквяване на изискванията към легалните площадки е необходимо, защото контролните органи от РИОСВ и МВР, нямат обща схема на проверки, което затруднява тяхната работа.
От Министерство на околната среда и водите представиха основните законови разпоредби, свързани с контрола върху дейността на площадките за изкупуване на черни и цветни метали. С глоби от 30 000 лв. до 100 000лв. имуществена санкция се наказва едноличен търговец или юридическо лице, което извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение, приема отпадъци от черни и цветни отпадъци без сертификат за произход и не допуска контролните органи до мястото, на което извършва дейността си. 


От Главна дирекция „Национална полиция“ представиха анализ на специфичните проблеми, свързани с кражбите на отпадъци от черни и цветни метали и фирми, които ги изкупуват. Като основни предпоставки за оптимизиране процеса на борбата срещу нелицензираните площадки за изкупуване на черни и цветни метали, от МВР акцентираха върху взаимодействието и обмена на информация между контролните органи и заинтересованите страни и засилване на полицейското присъствие в райони с повишена концентрация на кражби на метали. 
От браншовите организации, ГДНП, МОСВ и РИОСВ се обединиха около идеята за сътрудничество с цел да ограничат кражбите на метали и активно да се борят за елиминиране на сивия сектор в бранша, с което ще се създаде благоприятна атмосфера за развитие на легално работещия бизнес.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА И КОНФЕРЕНЦИЯ ‘SAVE THE PLANET’ 2013
10.10.2012

Европа генерира годишно над 2.7 млрд. тона отпадъци, които се превръщат в сериозен глобален проблем. Благодарение на развитието на технологиите все повече боклуци се “спасяват” от сметищата и се трансформират в нови ресурси и eнергия. Въпреки че Югоизточна Европа изостава от тези положителни тенденции, тя е пазар с възможности и предизвикателства. 

Специализираната изложба и конференция ‘Save the Planet’ ще представи новостите в областта на управлението на отпадъците и рециклирането. Тя е отлична възможност за намиране на нови пазарни ниши и клиенти, създаване на публично-частни партньорства и прилагане на добрите световни практики. 


Изявата се организира от Виа Експо в периода 29-31 май 2013 г. в ИЕЦ, София. Неин партньор е и Българската асоциация по рециклиране.

'Save the Planet' през 2013 г. 

Австрийски павилион и Унгарско национално участие 
Профил на изложителите: третиране на отпадъци, събиране, депониране, компостиране, транспортни средства, рециклиране и околна среда и консултантски услуги 
Интересна конферентна програма с участието на изтъкнати лектори от Европейска федерация за управление на отпадъци (FEAD), Асоциация за третиране на отпадъци – част от структурата на VDMA (Федерация на немските инженери), Европейска комисия - Дирекция Околна среда, Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите и др. 
Конкурс "Българска Екообщина" 
Семинар, посветен на италианския опит в управлението на отпадъците 
Агенцията по околна среда на САЩ ще организира уъркшоп на тема "Получаване на биогаз от депата" 
Енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради - паралелно събитие
Допълнителна информация:

GREEN HR FORUM 2012
09.10.2012

Българска асоциация по рециклиране е партньор на Green HR Forum 2012, събитие което има за цел да представи съвременните тенденции в управлението и развитието на устойчив бизнес в България в областта на Green HR и налагането на устойчиви „зелени” практики в компаниите.

Организатор на събитието е Cleantech Bulgaria, съорганизатор е Go Green Communications, а домакин ще бъде Sofia Airport Center.

Кога и къде:

• 24 октомври 2012 г.

• Новооткритата сграда на Sofia Airport Center, бул. "Христофор Колумб" 64.

Форумът ще запознае мениджърите на компаниите с иновативни и нестандартни начини за създаване и изпълнение на „зелени’ политики и устойчива комуникация в корпоративната среда. Събитието ще представи един цялостен корпоративен цикъл за създаването, развитието и реализацията на еко-съобразни вътрешни процеси в организацията, които да бъдат предпоставка не само за подобряване на работната среда, но и ще издраждат устойчива природосъобразна култура у служителите.

Международни и български специалисти в сферата на Green HR, Green Coaching, иновативни и устойчиви бизнес стратегии и комуникации ще бъдат част от интересната и интерактивна програма на събитието.

„Зелените” политики трябва да бъдат част от дейснотта на HR мениджърите, предоставяйки иновтивни подходи за повишаване информираността и ангажимента на служителите по въпросите на устойчивото развитие и опазването на околната среда. Това включва интегрирането на различни мерки за по-висока ефективност, по-ниски разходи и по-голяма отговорност на служителите към фирмата и нейните дългосрочни визии. Получавайки този имейл, можете да включите Вашия офис в кампанията, като се възползвате от 10% намаление от цената за участие. При регистрация на сайта на събитието, моля въведете специалния код за намалението - greenhr.

http://events.cleantech.bg/

НОВ ДОКЛАД ОТНОСНО НАЧИНА, ПО КОЙТО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ УПРАВЛЯВАТ БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, РАЗКРИВА ФРАПАНТНИ РАЗЛИЧИЯ В ЕС
08.08.2012

В доклада 27-те държави членки са класирани по 18 критерия, като се използват зелени, оранжеви и червени флагчета за области като общо количество на рециклираните отпадъци, цена на обезвреждането на отпадъците, нарушения на европейското законодателство.Крайното класиране е част от провеждащо се в момента проучване, което ще помогне на държавите членки да подобрят своите постижения в областта на управлението на отпадъци. Начело на таблицата стоят Австрия, Белгия, Дания, Германия, Нидерландия и Швеция, като нито една от тях не е с повече от 2 червени флагчета.Цветовата гама обаче се променя в противоположния край на таблицата, където зелените флагчета са рядкост.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви:„Картината, която очертава това изследване, потвърждава моите силни опасения.Много държави членки продължават да изхвърлят в депа огромни количества битови отпадъци — най-лошият вариант за управление на отпадъци, въпреки наличието на по-добри алтернативи и на структурни фондове, които са на разположение за финансирането им.Изхвърлят се ценни ресурси, губят се потенциални икономически ползи, не се създават работни места в сектора на управлението на отпадъци, нанасят се щети на човешкото здраве и на околната среда. Такава позиция трудно може да се отстоява при настоящите икономически обстоятелства“.

Държавите членки с най-големи пропуски в прилагането са България, Кипър, Чешката република, Естония, Гърция, Италия, Литва, Латвия, Малта, Полша, Румъния и Словакия. Пропуските включват лоши или никакви политики за предотвратяване на образуването (генерирането) на отпадъци, липса на стимули за отклоняване на отпадъците от депата и неподходяща инфраструктура във връзка с отпадъците. Голямата зависимост от заравянето означава, че по-добри варианти за управление на отпадъците, като например повторната употреба и рециклирането, са системно подценявани. Перспективата съответно е лоша.

За разлика от тях Австрия, Белгия, Дания, Германия, Нидерландия и Швеция разполагат с всеобхватни системи за събиране на отпадъци и само 5 % от отпадъците отиват в депа. Те имат добре развити системи за преработка на отпадъци, достатъчен преработвателен капацитет и се справят добре с биоразградимите отпадъци. Обикновено те съчетават правни, административни и икономически инструменти, за да постигнат добри резултати в своята политика за управление на отпадъците.

Редица държави членки отбелязаха бърз напредък — от голяма зависимост от депониране на отпадъци до почти пълно отпадане на необходимостта от използването на този метод. Но дори и държавите с най-големи успехи в областта на управлението на отпадъци са изправени пред редица предизвикателства, като например по-добро предотвратяване на изхвърляне на отпадъци, както и проблема със свръхкапацитета на инсталациите за изгаряне, който може да ограничи рециклирането и да изисква внос на отпадъци за захранването на тези инсталации.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Комисията използва доклада за подготвянето на пътни карти за десетте държави членки с най-лоши резултати. Те ще бъдат обсъдени с националните власти на двустранни семинари през есента, като първият от тях е в Прага на 19 септември. Пътните карти ще помогнат за разпространяването на най-добрите практики и ще съдържат специфични за всяка държава препоръки за начините за подобряване на управлението на отпадъци, като се използват икономически, правни и административни инструменти Комисията търси начини за използването на структурните фондове на ЕС, като се поставя по-голям акцент върху целите на ЕС в областта на управлението на отпадъци.

Предложената Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. ще гарантира, че парите на ЕС се инвестират в проекти в областта на управлението на отпадъци само ако са предварително изпълнени някои условия, включително разработване на планове за управление на отпадъци в съответствие с Рамковата директива за отпадъците и с категоризацията на отпадъците, като се дава предимство на предотвратяването, повторната употреба и рециклирането пред изгарянето с енергийно оползотворяване, а заравянето и изгарянето без енергийно оползотворяване останат крайна мярка.

Контекст В неотдавнашно проучване, направено за Европейската комисия се посочва, че пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците би довело до спестяването на 72 млрд. EUR годишно, увеличаване на годишния оборот на сектора на управление и рециклиране на отпадъците с 42 млрд. EUR и създаването на над 400 000 работни места за периода до 2020 г.

Линк към нова таблица на медалите за успешно управление на отпадъците

КРАЖБИТЕ ЩЕ НАМАЛЕЯТ, НО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ БРОЯТ НА НЕЗАКОННИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА СКРАП
13.07.2012

В брой 53 на Държавен вестник от 13 юли 2012 г. е обнародван новия Закон за управление на отпадъците. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в ДВ. От БАР считат, че като цяло Законът за управление на отпадъците е добър, но не са взети предвид много от водещите проблеми в областта на бранша. С новия Закон за управление на отпадъците кражбите ще намалеят, но за сметка на това броят на незаконните пунктове ще се увеличи. Досегашният закон за отпадъците е намалил кражбите на метали с 50%.

Очаква се новият да ги свие с още 50%, но това няма да намали същественно броя на незаконните площадки. Много от фирмите няма да могат да отговорят на новите законови изисквания и ще продължат да функционират в сивия сектор . Очаква се техният брой да достигне 700-800 площадки. 


С влизането в сила на изискването на банкова гаранция в началото на 2013 година много от фирмите няма да могат да отговорят на закона и ще продължат дейността си извън него. 

Като не омаловажава положителните страни на новия Закон за управление на отпадъците, Българска асоциация по рециклиране отбелязва, че в него има разпоредби, които влизат в разрез с Конституцията на Република България:
• безвъзмездното предаване на отпадъци от страна на гражданите само на общински площадки
От БАР считат, че не може да се създава монопол на Общините, като се дава право на гражданите да предават отпадъци само на Общинските площадки, но не и на частните. За този текст към закона представителите на бранша ще сезират Комисията за защита на конкуреция (КЗК), а след това и Конституционния съд
• друг проблем, който стои на дневен ред пред рециклиращата индустрия е безкасовото плащане
• на фирмите от бранша, които имат „невярно сведение“ в документацията, ще им бъде отнемано разрешението, както и банковата гаранция от 25 000 лв, дори и за техническа грешка. Въпросът е какво означава понятието „невярно сведение“? Въпреки че тази санкция може да бъде обжалвана, никъде в закона не е записано при какъв режим банковата гаранция може да бъде върната на фирмата. 

Българска асоциация по рециклиране ще води активен диалог и ще сътрудничи със заинтересованите страни и широката общественост за създаване на благоприятна нормативна среда за нормалното функциониране на бранша.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)