Членове
ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАР

Членовете на Асоциацията са престижни фирми от бранша, които се занимават със събиране, съхранение, транспортиране и механична обработка на вторични суровини от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, каучук и др.

Фирмите- членове на БАР отговарят на всички нормативни изисквания свързани с тези дейности (Закон за управление на отпадъците, Устав на БАР, др.). 

Списък с членовете на БАР, може да видите в страница - Списък с членове

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)