Полезна информация
НОВИНИ
157 тона редки метали ще извлече Samsung от рециклирането на Note 7
15.11.2017

 

 

В изявление, публикувано в корейската версия на фирмения си сайт, Samsung Electronics обяви, че ще рециклира част от изтеглените от пазара бройки на злополучния фаблет Galaxy Note 7. Производителят твърди, че ще извлече 157 тона редки метали от устройствата, включително и злато, кобалт и мед.

Миналият септември, след редица случаи на самозапалване, продажбите на фаблетите Note 7 бяха преустановени, но Samsung обяви, че планира да ги обнови и продава, вместо да ги изхвърли. В новото си съобщение  компанията твърди, че ще възстанови компоненти като OLED дисплеи, модули на камерата и чипове памет и ще ги използва отново за рециклиране или ремонт.

Множество компании обявиха инициативата за намаляване на вредното въздействие върху планетата след експлозивното фиаско на продукта, сред тях и основният конкурент на Samsung – Apple, която обяви, че е намерила начин да използва само възобновяеми материали в своите продукти. За да не изостава, корейската компания посочи, че ще работи върху нови начини за рециклиране и ще се включи активно в борбата за опазване на околната среда.

 

Нов рекорд от 74,5% употреба на рециклирана хартия в Германия
31.10.2017

Германия: През 2016 г. Германия използва почти 17 милиона тона рециклирана хартия за производството на общо 22,6 милиона тона хартия и картон. Това представлява увеличение с 1,2% сравнено с 2015 г., разкрива вицепрезидента на bvse Вернер Щейнгас на годишната конференция за рециклиране на хартия на организацията.

Германия постигна рекордна 74,5% употреба на рециклирана хартия миналата година. Страната успя да задоволи търсенето на материала чрез внос на 4.4 млн. тона от други страни от ЕС - 7.6% повече от вноса през 2015 г., според Щейнгас.
"Факт е, че в Европа се събира повече отпадъчна хартия, отколкото хартиените фабрики се нуждаят за продукцията си", добави той. "Докато това е така, износът остава необходимата основа за успеха на индустрията за рециклиране на хартия".
Коментирайки бизнес климата в Германия, Щейнгас разясни на делегатите, че "големите играчи непрекъснато стават все по-големи, а средните компании стават все по-малки и по-малки".
Докато рециклиращият сектор може да бъде описан като "стабилен" през миналата година, отбелязано бе, че работната сила за рециклиране на хартия е намаляла до малко над 40 000 души. Също така бе установено, че продажбите на графична хартия са спаднали с 3,6% през миналата година, докато при опаковки и хигиенни книжа се наблюдава съответно увеличение от 1,8% и 3,2%
   

Нови евро-правила ни задължават да преосмислим въглищните централи

    

Новите изисквания за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, приети през април налагат електроцентралите на въглища, които са сред най-големите замърсители в България и Европа, да инвестират в техники за екологизация на производството си или да затворят. 

Дългоочакваното ревизиране на съществуващите документи, което има за цел да намали замърсяването от въглищни централи в Европа, сред които на челните места са и няколко български, е приветствано от множеството екологични и организации, работещи по проблемите, свързани с климатичните промени.

По-стриктен режим за емисии от азотни оксиди, серни диоксиди, фини прахови частици и живак въвеждат новите стандарти, поради това, че са свързани с редица здравословни и екологични проблеми. Страната ни е сред първите държави-членки, осъдени за нарушения на европейското законодателство за чистота на въздуха по отношение на замърсяването с фини прахови частици, тъй като концентрацията на замърсители във въздуха в градските зони е проблем за много градове.

Въпреки стряскащите данни и съществуващите алтернативи, въглищният сектор в България е настроен категорично против реформите. Преобладаващото мнение е, че те ще разчитат на временно изключване от новите правила (дерогации), за да продължат работа както досега. По този начин, вместо да се подготви за прехода към нисковъглеродна икономика и въвеждането на най-новите технологии в енергетиката, България ще се опита да удължи живота на централите.

Наглед особено рестриктивни, въведените стандарти са базирани на това, което вече е постигнато от множество електроцентрали в Европа и по света. Те имат четири години да инвестират в мерки, които да намалят количеството вредности, които отделят, или да затворят. В същото време, страните имат възможност да адаптират енергийните си системи към новите изисквания, гарантирайки, че социалните и икономически последици върху потърпевшите въглищни общности ще са минимални.

Публикуван миналата година доклад показа, че повече от половината въглищни централи в Европа са получили дерогации, които им позволява да работят, въпреки че не са направили нужните инвестиции и продължават да замърсяват над допустимите норми.

Google иска да съхранява възобновяема енергия чрез сол и антифриз

Един от съществените аргументи срещу възобновяемата енергия е, че възобновяемите енергийни източници са непостоянни по характер и следователно ненадеждни   слънцето не винаги грее и вятърът не винаги духа. Съхраняването е ключът към разгръщането на пълния потенциал на възобновяемите енергийни източници за захранване на модерните индустриални общества с мащаба на изкопаемите горива и ядрената енергия. Google и нейната компания-майка са амбицирани да заемат достойно място в състезанието за разработване на системи за съхранение на чиста енергия. Проектът „Малта“ предвижда използването на студен антифриз и гореща сол за запазване на енергията. Тази система за съхранение има сериозни предимства, сред които например възможността да бъде разположена почти навсякъде. Освен това, тя би могла да издържа по-дълго от литиево-йонните батерии. Друга положителна черта на системата е, че би могла да се окаже толкова рентабилна, колкото новите водноелектрически централи и други съществуващи методи за съхранение на чиста енергия. Другата компания, която разработва решения за съхранение на енергия от възобновяеми източници, е Tesla чрез  Powerpack. Редица специализирани компании  също работят върху съхранението на енергия.

 

Китай уведомява СТО за забрана на вноса на метали, пластмаса, хартия и други отпадъци
18.09.2017

Китай е уведомил Световната търговска организация за намерението си да ограничи вноса на опасни отпадъци, мярка, която е в съответствие с принципите на СТО, както и с принципите на Базелската конвенция. Комисията счита, че мярката е в съответствие с принципа, гарантиращ третирането на отпадъците по екологосъобразен начин. Някои компании, изнасящи рециклируеми отпадъци в Китай, изразиха опасения относно ограниченото време, което ще бъде на разположение за прилагането на тази мярка, а някои заинтересовани страни предупредиха за въздействието върху европейския пазар относно потенциалното складиране на хиляди тона отпадъци от хартия и пластмаси, тъй като изглежда трудно ще бъдат въведени новите мерки навреме (края на 2017 г.). Заинтересованите страни се нуждаят от време, за да намерят алтернативни пазари и да се приспособят към новата ситуация, а Комисията (ГД "Търговия") се нуждае от време, за да отрази промените в Регламент (ЕО) № 1418/2007.
Предистория
Китай извести СТО през юли (G / TBT / N / CHN / 1211) за забраната за внос на 24 вида отпадъци, включително пластмаса, определена хартия, метали, текстил и т.н. Китайското министерство на околната среда оправдава този избор за да защити екологичните интереси на Китай, както и здравето на неговите граждани. В уведомлението се казва, че "вносът на твърди отпадъци, които причиняват сериозни екологични щети и предизвикват сериозно безпокойство, ще бъде напълно забранен до края на 2017 г." и "вносът на твърди отпадъци, които могат да бъдат заменени от вътрешни ресурси, постепенно ще бъде прекратен от края на 2019 г. ". Краткосрочният график установява 31 декември 2017 г. като последната дата на влизане в сила. На износителите се предлага да доставят стоките си предварително и да избягват разтоварването в Китай през втората половина на декември в случай на забавяне на превоза или формалностите по преработката. Сред отпадъците, които ще бъдат забранени, са: • Пластмаса: пластмасови отпадъци от съществуващи източници са сериозен проблем. В краткосрочен план политиката няма да засегне вноса на пластмасови отпадъци от промишлени източници • Хартия: несортирана отпадъчна хартия, тапет, хартия с покритие ще бъде забранена. По-ясно обяснение може да бъде получено от Министерството на околната среда, което все още работи по детайлното определение. По отношение на екологичните стандарти: Понастоящем, евродепутатите преразглежда стандартите за екологичен контрол на твърдите отпадъци, което е от жизненоважно значение за прилагането на ревизираната забрана: забраната на отпадъците е свързана със спазването или неспазването на стандартите. Преразглеждането на стандартите се очаква по категории в различните сектори; за смесените изделия в твърдите отпадъци стандартите също ще бъдат преразгледани.
 
   

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)