Полезна информация
НОВИНИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ
03.01.2013

Указания на Министерство на околната среда и водите във връзка с разпоредбите на Закон за управление на отпадъците, касаещи търговските обекти, може да намерите тук.  www3.moew.government.bg/files/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Zaduljeniya_turgovski_obekti.pdf

ОКОЛО 300 ФИРМИ ЗА ТЪРГОВИЯ СЪС СКРАП ЩЕ ОТПАДНАТ ОТ ПАЗАРА
18.12.2012

Oчаква се 300 фирми за търговия с черни и цветни метали да отпаднат от пазара, с въвеждането на банкови гаранции и новите изисквания в Закона за управление на отпадъците. Това коментира пред БТА председателят на Българската асоциация по рециклиране /БАР/ Борислав Малинов. До 14 януари 2013 г. фирмите, занимаващи се със скрап трябва да подадат заявление за ново разрешително. Всяка от организациите за оползотворяване на различни видове отпадъци трябва да предостави и банкова гаранция. За отпадъците от опаковки, електроника и автомобили тя е 1 млн. лева, за масла - 500 хил. лева, за акумулатори и гуми - 100 хил. лева, а за скрап- 25 хил. лева, посочи Малинов.

В момента фирмите на пазара за скрап са около 800. Според специалиста тяхната бройка ще намалее до 500, тъй като малките няма да могат да си платят изискваната банкова гаранция. Много от малките фирми няма да издържат на "високата летва" и ще се откажат, но няма да спрат да работят, а ще влязат в "сивия" сектор, смята още Малинов.

Към момента официално регистрираните площадки за отпадъци са 1 150, но работещите са около 1 600, каза 
той. Разликата са търговци, които не са регистрирани. С новите изисквания в закона обаче ще останат не повече от 800 пункта, прогнозира председателят на БАР.

Според Малинов "санитарният минимум", необходим, за да се изкупуват отпадъците от метали, масла, 
акумулатори, автомобили, електроника, кинескопи, лампи и др. в цялата страна е 1 000 площадки. Разликата между "санитарния минимум" и площадките, които ще останат, ще се запълни с нови инвестиции от останалите на пазара фирми или някои райони на страната ще останат без площадки

Законодателството въвежда и задължението различните видове метални отпадъци да се сортират на различни купчини на площадките и да имат отделни документи, които да показват произхода и движението на потока отпадъци. Трябва отделно да се съхранява купеното желязо от строителството, от автомобили, от промишлеността, от електрониката, от бита и да се води отделна документация за него. Нашите членове не го знаят и трябва да ги обучаваме, добави той. За всяко от нарушенията предвидената глоба е от 30 до 100 хиляди лева.

Именно високите глоби отварят "вратички" за заобикаляне на закона, прогнозира Малинов. "Много обекти, с които сме работили, казват, че няма да платят 25 хиляди лева, а ще си извадят разрешение само за купуване на хартия и пластмаси, за които не се изискват банкови гаранции, отбеляза председателят на БАР. Друг "хит" според него е регистрацията като автоморга, за която също не се изисква банкова гаранция, а между разглобените части от автомобили, могат да се смесват черни и цветни метали.

За търговците и брокерите на метали също не се изискват площадка, банкова гаранция и видеонаблюдение - те 
търгуват големи количества само по документи и доставят директно, посочи Малинов. Така могат да избегнат и големите глоби в закона. Досега тази практика е била невъзможна, защото за търговията с метали е съществувало изискването и за площадка. Високите глоби неизбежно ще "събудят" корупцията в сектора, смята председателят на БАР. Според Малинов тези пропуски в закона трябва да се отстранят при следващата му
поправка. Това е и целта на браншовата организация, която ще предложи пакет законодателни мерки срещу незаконните площадки.

Сред тях са въвеждането на чек лист за проверяващите екоинспектори, подобно на Холандия, с което ще се избегне субективизма при определянето на нарушенията, завърши председателят на Българската асоциация по рециклиране.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ Е ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ!

Българска стопанска камара (БСК) удостоверява, че на основание чл.36, ал.8 от Кодекса на труда, „Българска асоциация по рециклиране” е представителна организация на работодателите. На основание чл.51 б от Кодекса на труда, организацията може да сключва отраслов или браншов колективен трудов договор в икономически дейности „Е 38 – Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали” и „Е 39 – Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци” по НКИД.

Удостоверението бе получоно от г-н Борислав Малинов, председател на БАР на среща в БСК, провела се на 12.12.2012 г.

ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СМЕ ДЛЪЖНИ ДА СЪБИРАМЕ ОТПАДЪЦИТЕ СИ РАЗДЕЛНО, ИНАЧЕ НИ ГРОЗИ ГЛОБА
07.12.2012

Българска асоциация по рециклиране припомя, че търговските обекти и административни сгради трябва да събират разделно отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло и метал. Всички търговски обекти в населени места над 5000 жители трябва да въведат разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, стъкло, пластмаси и метали според изискванията в Закона за управление на отпадъците.

Задължението влиза в сила от 01 януари 2013 година. При неизпълнение глобата е от 3000 до 10 000 лева. Разделно събраните отпадъци трябва да бъдат предадени на лица, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци.

СЕМИНАР: „НОВИЯТ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И КОНТРАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА МВР. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРАЖБИТЕ НА МЕТАЛИ”
29.10.2012

На 25 – 26 октомври в Апартхотел „Лъки Банско“, гр. Банско се проведе семинар на тема: „Новият Закон за управление на отпадъците и контралната дейност на МВР. Противодействие на кражбите на метали.” организиран от Българска асоциация по рециклиране“. На него присъстваха представители на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), представители на Регионалните инспекции по околната среда и водите от цялата страна (РИОСВ), Европейски институт, Асоциация на рециклиращата индустрия и Българска браншова камара „Феникс ресурс". 


„Това е първият семинар, който събира на едно място всички заинтересовани страни, които смятат, че трябва да се предприемат сериозни действия по отношение на проблема с кражбите на метали“ – заяви Любов Панайотова, изпълнителен директор на Европейски институт. Тя представи своята презентация на тема „Изграждане на потенциал за борба с кражбите на метали – Pol-PRIMETT”. Целта на проекта е да се създаде партньорство между частния сектор и полицията, за да се подготви обща стратегия за превенция и контрол върху кражбите на метали. 


Борислав Малинов, председател на БАР, предложи конкретни мерки за справяне с най-сериозния проблем, който е водещ не само за бранша, но и за цялата държава. Част от тях са спазване на изискванията на ЗУО и Наредбите към него, строг и периодичен контрол върху площадките за скрап, уеднаквяване на изискванията към площадките за изкупуване на черни и цветни метали и по-ефективно разкриване и затваряне на незаконните площадки. 


От Асоциацията на рециклиращата индустрия представиха своите предложения за промени в Наказателния кодекс, с които да се намалят кражбите на метали, да се организира съвместна работна група, която да инициира законодателни промени в НК. 


От БАР предложиха вариант на контролен лист за проверка на площадки, извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали. Това уеднаквяване на изискванията към легалните площадки е необходимо, защото контролните органи от РИОСВ и МВР, нямат обща схема на проверки, което затруднява тяхната работа.
От Министерство на околната среда и водите представиха основните законови разпоредби, свързани с контрола върху дейността на площадките за изкупуване на черни и цветни метали. С глоби от 30 000 лв. до 100 000лв. имуществена санкция се наказва едноличен търговец или юридическо лице, което извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение, приема отпадъци от черни и цветни отпадъци без сертификат за произход и не допуска контролните органи до мястото, на което извършва дейността си. 


От Главна дирекция „Национална полиция“ представиха анализ на специфичните проблеми, свързани с кражбите на отпадъци от черни и цветни метали и фирми, които ги изкупуват. Като основни предпоставки за оптимизиране процеса на борбата срещу нелицензираните площадки за изкупуване на черни и цветни метали, от МВР акцентираха върху взаимодействието и обмена на информация между контролните органи и заинтересованите страни и засилване на полицейското присъствие в райони с повишена концентрация на кражби на метали. 
От браншовите организации, ГДНП, МОСВ и РИОСВ се обединиха около идеята за сътрудничество с цел да ограничат кражбите на метали и активно да се борят за елиминиране на сивия сектор в бранша, с което ще се създаде благоприятна атмосфера за развитие на легално работещия бизнес.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)