Полезна информация
МЕДИИТЕ ЗА НАС
СЕРИОЗНИ ЕКОНАРУШЕНИЯ СЕ ДОПУСКАТ В РАБОТАТА НА АВТОМОРГИ И АВТОСЕРВИЗИ, СПОРЕД БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ
03.09.2013

Източник: focus-news.net

 

Сериозни еконарушения се допускат в работата на автоморги и автосервизи, това съобщиха от Българската асоциация по рециклиране. Масова практика e автоморгите у нас да нямат разрешение за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. Те приемат колите цели, и без нужните разрешения и правила демонтират двигатели, скоростни кутии, акумулатори и т.н. В повечето случаи, фирмите не разполагат със съответните системи за източване на течности от колите и правят това на площадката, на която работят, а най-често тя няма необходимото защитно покритие.

 

А е известно, че маслата, акумулаторите и въздушните възглавници на колите са опасни отпадъци, с чиято неправилна употреба се причинява замърсяване на околната среда и се подлага на риск човешкото здраве.


Многобройни са и случаите, когато под табелите за автоморги се крият незаконни пунктове за изкупуване на скрап, които работят без разрешително, не водят документация и не издават финансови документи.
Тези фирми не влагат и стотинка в мерки за опазване на околната среда, същевременно предлагат по-висока цена за изкупуване на акумулатори. Те ги изкупуват без киселина, като в тези случаи тя също се източва безконтролно. Не се редки и случаите, когато автомобилите се пресоват, без преди това от тях да се отделят различните видове вредни елементи и така те постъпват в заводите за преработка на метали.


При последната проверка под ръководството на сектор „Престъпления, свързани с МПС" в Главна дирекция „Национална полиция” са съставени над 140 акта от РИОСВ, НАП и Инспекцията по труда. Констатираните нарушения основно са за извършване на дейност с опасни отпадъци и химикали без съответните разрешителни, нарушения на установените правила за противопожарна безопасност и други.
Аналогичен е случеят и с автосервизите на територията на страната.

 

Повечето от тях са без договори с лицензирани фирми за предаване на отработени масла, стари автомобилни гуми и други образувани от дейността отпадъци. По закон те трябва да събират изгорелите масла в специални варели, но в действителност повечето от автосервизите използват моторното масло за отопление. При изгарянето се отделят вещества, които замърсяват въздуха и причиняват онкологични заболявания.

 


Друга престъпна схема в автосервизите е свалянето на катализаторите с обяснението, че са запушени. След това те биват продавани на добра цена на фирми, които изкупуват стоката, като на тяхно място се слагат резонантни тръби, които струват доста по-евтино, но не са ефективни за опазването на околната среда.

АВТОМОРГИ И АВТОСЕРВИЗИ МАСОВО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ЕКОИЗИСКВАНИЯТА
03.09.2013

Източник: btvnews.bg

 

Масова практика e автоморгите в страната да нямат разрешение за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. Те приемат колите цели и без нужните разрешения и правила демонтират двигатели, скоростни кутии, акумулатори и т.н., съобщават от Българска асоциация по рециклиране (БАР).

В повечето случаи фирмите не разполагат със съответните системи за източване на течности от колите и правят това на площадката, на която работят, а най-често тя няма необходимото защитно покритие. Известно е, че маслата, акумулаторите и въздушните възглавници на колите са опасни отпадъци, с чиято неправилна употреба се причинява замърсяване на околната среда и се подлага на риск човешкото здраве, припомнят от Асициацията.

 

Многобройни са и случаите, когато под табелите за автоморги се крият незаконни пунктове за изкупуване на скрап, които работят без разрешително, не водят документация и не издават финансови документи.

Тези фирми не влагат пари в мерки за опазване на околната среда, същевременно предлагат по-висока цена за изкупуване на акумулатори. Те ги изкупуват без киселина, като в тези случаи тя също се източва безконтролно. Не се редки и случаите, когато автомобилите се пресоват, без преди това от тях да се отделят различните видове вредни елементи и така те постъпват в заводите за преработка на метали.

 

При последната проверка под ръководството на сектор „Престъпления, свързани с МПС" в Главна дирекция „Национална полиция” са съставени над 140 акта от РИОСВ, НАП и Инспекцията по труда. Констатираните нарушения основно са за извършване на дейност с опасни отпадъци и химикали без съответните разрешителни, нарушения на установените правила за противопожарна безопасност и други, посочват още от БАР.

 

Аналогичен е случеаят и с автосервизите на територията на страната. Повечето от тях са без договори с лицензирани фирми за предаване на отработени масла, стари автомобилни гуми и други образувани от дейността отпадъци. По закон те трябва да събират изгорелите масла в специални варели, но в действителност повечето от автосервизите използват моторното масло за отопление. При изгарянето се отделят вещества, които замърсяват въздуха и причиняват онкологични заболявания.

 

 

Друга престъпна схема в автосервизите е свалянето на катализаторите с обяснението, че са запушени. След това те биват продавани на добра цена на фирми, които изкупуват стоката, като на тяхно място се слагат резонантни тръби, които струват доста по-евтино, но не са ефективни за опазването на околната среда.

ПОВЕЧЕТО АВТОМОРГИ В СТРАНАТА СА НЕЗАКОННИ
03.09.2013

Източник: capital.bg

 

Масова практика е автоморгите в страната да нямат разрешение за разкомплектоване на стари атомобили. За това сигнализираха от Българската асоциация по рециклиране (БАР). Tова води и до нелоялна конкуренция в сектора, тъй като незаконните площадки могат да си позволят по-високи цени за изкупуване, тъй като не плащат такси и не се съобразяват с изискванията. По-големият проблем обаче е, че тази дейност създава голям риск за околната среда и здравето на хората, тъй като маслата, акумулаторите и въздушните възглавници на колите са токсични отпадъци и неконтролираното им изхвърляне е опасно, уточниха от БАР.

 

Една на десет с разрешение

Около една десета от автоморгите в страната са законни, показват изчисленията на "Капитал Daily". По данни на БАР известните досега депа за стари автомобили са 419 на брой. В същото време в регистъра на Изпълнителната агенция по околна среда фигурират 39 компании с общо 52 площадки, които имат разрешения да разкомплектоват излезли от употреба превозни средства. При последната проверка, проведена преди около два месеца заедно със служители на Главна дирекция "Национална полиция", са били съставени над 140 акта от РИОСВ, Националната агенция по приходите и Главната инспекция по труда. Основните нарушения са били извършване на дейност с опасни отпадъци и химикали без необходимите разрешителни, неспазване на правилата за безопасност и т.н.

 

За да могат да разглобяват стари автомобили, фирмите трябва да имат разрешения както за събиране на опасните химикали и компоненти, така и за черни и цветни метали. Много често под табелите за автоморги се крият незаконни пунктове за изкупуване на скрап, казаха от асоциацията. "Много автоморги не си изваждат необходимите документи не защото процедурите са сложни или таксите високи, а просто защото така им е по-лесно", коментира председателят на БАР Борислав Малинов. По този начин например не им се налага да влагат пари в системи за източване на течностите от колите или пък в защитно покритие. Незаконните автоморги изкупуват акумулатори без киселина, което означава, че тя се източва безконтролно, посочиха от БАР. Не са редки и случаите, когато автомобилите се пресоват, без преди това да се отделят различните видове вредни елементи, и така те постъпват в заводите за преработка на метали.

 

Автосервизите в схемата

 

Подобни проблеми има и при голяма част от автосервизите в страната, твърдят от БАР. Повечето от тях нямат договори с лицензирани фирми за предаване на отработените масла, старите гуми или другите опасни отпадъци. По закон автосервизите трябва да събират изгорелите масла в специални контейнери, но на практика повечето от тях ги използват като гориво. Според асоциацията това е изключително опасно, тъй като маслата могат да причинят онкологични заболявания. Друга схема в автосервизите е свалянето на катализаторите на колите с обяснението, че са запушени. След това катализаторите се продават на добра цена, а на тяхно място се слагат резонантни тръби. Това означава, че клиентът е измамен, тъй като тръбите са доста по-евтини. Освен това те не пречистват отпадните газове и на практика не опазват околната среда.

АСОЦИАЦИЯТА ПО РЕЦИКЛИРАНЕ: ОБРАТНОТО НАЧИСЛЯВАНЕ СПИРА ДДС-ИЗМАМИТЕ В СЕКТОРА
28.08.2013

Източник: 3e-news.net

 

Прилагането на сега действащото законодателство с обратно начисляване на ДДС е довело до успокояване работата на компаниите в бранша, в резултат на което злоупотребите с ДДС в сектора са се прекратили на 100%, заяви в своя позиция Българската асоциация по рециклиране.
При този вид облагане с ДДС продавачът на скрап издава фактура без ДДС, а купувачът си самоначислява дължимия ДДС (самоначисляването на ДДС се прави с друг документ – протокол, издаван от получателя на доставката). В края на данъчния период получателят по доставката има задължението да декларира размера на начисления от него данък и за този данък да получи право на приспадане на данъчен кредит в рамките на периода, за който това право е възникнало. По този начин се постига невъзможността на никой по веригата да може да изтегли неправомерно ДДС.

 

В посока изсветляване на бранша и прекратяване на източването на ДДС в сектора, през годините Българска асоциация по рециклиране е била инициатор на редица предложение в посока недопускане на измами чрез неправомерно начисляване на ДДС.

 

Обикновено при този тип измама един търговец по веригата - подставено лице или фантом, поема данъчните задължения, без да ги внася в бюджета, а останалите участници в измамата са успели да упражнят правото на ползване на данъчен кредит и ефективно възстановяване на данъка. В този вид измама понякога участват волно или неволно реални стопански субекти.

 

 

Като първа стъпка в посока прекратяване на тази практика, бяха предложенията от страна на БАР през 2006 г. за въвеждането на "ДДС сметката". Чрез този вид сметка се възпрепятства "източването" на данък върху добавената стойност, като въвежда ограничения в използването на сумата от начисления данък. "ДДС-сметката" ограничи в значителна степен опитите за злоупотреби с данък върху добавената стойност, но за съжаление тази мярка имаше само временен ефект в сектора.

БАР АПЕЛИРАТ ЗА ОБРАТНОТО НАЧИСЛЯВАНЕ ПО ДДС ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗМАМИТЕ С ДДС
28.09.2013

Източник: cross.bg

 

В посока изсветляване на бранша и прекратяване на източването на ДДС в сектора, през годините Българска асоциация по рециклиране (БАР) е била инициатор на редица предложение в посока недопускане на измами чрез неправомерно начисляване на ДДС, посочват от организацията. Обикновено при този тип измама един търговец по веригата - подставено лице или фантом, поема данъчните задължения, без да ги внася в бюджета, а останалите участници в измамата са успели да упражнят правото на ползване на данъчен кредит и ефективно възстановяване на данъка. В този вид измама понякога участват волно или неволно реални стопански субекти, обясняват от БАР. 

 

Като първа стъпка в посока прекратяване на тази практика, бяха предложенията от страна на БАР през 2006 г. за въвеждането на „ДДС сметката". Чрез този вид сметка се възпрепятства "източването" на данък върху добавената стойност, като въвежда ограничения в използването на сумата от начисления данък. „ДДС-сметката" ограничи в значителна степен опитите за злоупотреби с данък върху добавената стойност, но за съжаление тази мярка имаше само временен ефект в сектора. Последваща стъпка бе предложението от стана на Българска асоциация по рециклиране за въвеждане на обратното начисляване по ДДС през 2007 г.

 

При този вид облагане с ДДС продавачът на скрап издава фактура без ДДС, а купувачът си самоначислява дължимия ДДС (самоначисляването на ДДС се прави с друг документ - протокол, издаван от получателя на доставката), посочват още от организацията. В края на данъчния период получателят по доставката има задължението да декларира размера на начисления от него данък и за този данък да получи право на приспадане на данъчен кредит в рамките на периода, за който това право е възникнало.

 

По този начин се постига невъзможността на никой по веригата да може да изтегли неправомерно ДДС, коментират от БАР.

 

Компаниите-членове на Българската асоциация по рециклиране са на мнение, че прилагане на сегадействащото законодателство е доведоло до успокояване работата на компаниите в бранша, в резултат, на което злоупотребите с ДДС в сектора са се прекратили на 100%.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)