Полезна информация
МЕДИИТЕ ЗА НАС
ПОВЕЧЕТО АВТОМОРГИ В СТРАНАТА СА НЕЗАКОННИ
03.09.2013

Източник: capital.bg

 

Масова практика е автоморгите в страната да нямат разрешение за разкомплектоване на стари атомобили. За това сигнализираха от Българската асоциация по рециклиране (БАР). Tова води и до нелоялна конкуренция в сектора, тъй като незаконните площадки могат да си позволят по-високи цени за изкупуване, тъй като не плащат такси и не се съобразяват с изискванията. По-големият проблем обаче е, че тази дейност създава голям риск за околната среда и здравето на хората, тъй като маслата, акумулаторите и въздушните възглавници на колите са токсични отпадъци и неконтролираното им изхвърляне е опасно, уточниха от БАР.

 

Една на десет с разрешение

Около една десета от автоморгите в страната са законни, показват изчисленията на "Капитал Daily". По данни на БАР известните досега депа за стари автомобили са 419 на брой. В същото време в регистъра на Изпълнителната агенция по околна среда фигурират 39 компании с общо 52 площадки, които имат разрешения да разкомплектоват излезли от употреба превозни средства. При последната проверка, проведена преди около два месеца заедно със служители на Главна дирекция "Национална полиция", са били съставени над 140 акта от РИОСВ, Националната агенция по приходите и Главната инспекция по труда. Основните нарушения са били извършване на дейност с опасни отпадъци и химикали без необходимите разрешителни, неспазване на правилата за безопасност и т.н.

 

За да могат да разглобяват стари автомобили, фирмите трябва да имат разрешения както за събиране на опасните химикали и компоненти, така и за черни и цветни метали. Много често под табелите за автоморги се крият незаконни пунктове за изкупуване на скрап, казаха от асоциацията. "Много автоморги не си изваждат необходимите документи не защото процедурите са сложни или таксите високи, а просто защото така им е по-лесно", коментира председателят на БАР Борислав Малинов. По този начин например не им се налага да влагат пари в системи за източване на течностите от колите или пък в защитно покритие. Незаконните автоморги изкупуват акумулатори без киселина, което означава, че тя се източва безконтролно, посочиха от БАР. Не са редки и случаите, когато автомобилите се пресоват, без преди това да се отделят различните видове вредни елементи, и така те постъпват в заводите за преработка на метали.

 

Автосервизите в схемата

 

Подобни проблеми има и при голяма част от автосервизите в страната, твърдят от БАР. Повечето от тях нямат договори с лицензирани фирми за предаване на отработените масла, старите гуми или другите опасни отпадъци. По закон автосервизите трябва да събират изгорелите масла в специални контейнери, но на практика повечето от тях ги използват като гориво. Според асоциацията това е изключително опасно, тъй като маслата могат да причинят онкологични заболявания. Друга схема в автосервизите е свалянето на катализаторите на колите с обяснението, че са запушени. След това катализаторите се продават на добра цена, а на тяхно място се слагат резонантни тръби. Това означава, че клиентът е измамен, тъй като тръбите са доста по-евтини. Освен това те не пречистват отпадните газове и на практика не опазват околната среда.

АСОЦИАЦИЯТА ПО РЕЦИКЛИРАНЕ: ОБРАТНОТО НАЧИСЛЯВАНЕ СПИРА ДДС-ИЗМАМИТЕ В СЕКТОРА
28.08.2013

Източник: 3e-news.net

 

Прилагането на сега действащото законодателство с обратно начисляване на ДДС е довело до успокояване работата на компаниите в бранша, в резултат на което злоупотребите с ДДС в сектора са се прекратили на 100%, заяви в своя позиция Българската асоциация по рециклиране.
При този вид облагане с ДДС продавачът на скрап издава фактура без ДДС, а купувачът си самоначислява дължимия ДДС (самоначисляването на ДДС се прави с друг документ – протокол, издаван от получателя на доставката). В края на данъчния период получателят по доставката има задължението да декларира размера на начисления от него данък и за този данък да получи право на приспадане на данъчен кредит в рамките на периода, за който това право е възникнало. По този начин се постига невъзможността на никой по веригата да може да изтегли неправомерно ДДС.

 

В посока изсветляване на бранша и прекратяване на източването на ДДС в сектора, през годините Българска асоциация по рециклиране е била инициатор на редица предложение в посока недопускане на измами чрез неправомерно начисляване на ДДС.

 

Обикновено при този тип измама един търговец по веригата - подставено лице или фантом, поема данъчните задължения, без да ги внася в бюджета, а останалите участници в измамата са успели да упражнят правото на ползване на данъчен кредит и ефективно възстановяване на данъка. В този вид измама понякога участват волно или неволно реални стопански субекти.

 

 

Като първа стъпка в посока прекратяване на тази практика, бяха предложенията от страна на БАР през 2006 г. за въвеждането на "ДДС сметката". Чрез този вид сметка се възпрепятства "източването" на данък върху добавената стойност, като въвежда ограничения в използването на сумата от начисления данък. "ДДС-сметката" ограничи в значителна степен опитите за злоупотреби с данък върху добавената стойност, но за съжаление тази мярка имаше само временен ефект в сектора.

БАР АПЕЛИРАТ ЗА ОБРАТНОТО НАЧИСЛЯВАНЕ ПО ДДС ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗМАМИТЕ С ДДС
28.09.2013

Източник: cross.bg

 

В посока изсветляване на бранша и прекратяване на източването на ДДС в сектора, през годините Българска асоциация по рециклиране (БАР) е била инициатор на редица предложение в посока недопускане на измами чрез неправомерно начисляване на ДДС, посочват от организацията. Обикновено при този тип измама един търговец по веригата - подставено лице или фантом, поема данъчните задължения, без да ги внася в бюджета, а останалите участници в измамата са успели да упражнят правото на ползване на данъчен кредит и ефективно възстановяване на данъка. В този вид измама понякога участват волно или неволно реални стопански субекти, обясняват от БАР. 

 

Като първа стъпка в посока прекратяване на тази практика, бяха предложенията от страна на БАР през 2006 г. за въвеждането на „ДДС сметката". Чрез този вид сметка се възпрепятства "източването" на данък върху добавената стойност, като въвежда ограничения в използването на сумата от начисления данък. „ДДС-сметката" ограничи в значителна степен опитите за злоупотреби с данък върху добавената стойност, но за съжаление тази мярка имаше само временен ефект в сектора. Последваща стъпка бе предложението от стана на Българска асоциация по рециклиране за въвеждане на обратното начисляване по ДДС през 2007 г.

 

При този вид облагане с ДДС продавачът на скрап издава фактура без ДДС, а купувачът си самоначислява дължимия ДДС (самоначисляването на ДДС се прави с друг документ - протокол, издаван от получателя на доставката), посочват още от организацията. В края на данъчния период получателят по доставката има задължението да декларира размера на начисления от него данък и за този данък да получи право на приспадане на данъчен кредит в рамките на периода, за който това право е възникнало.

 

По този начин се постига невъзможността на никой по веригата да може да изтегли неправомерно ДДС, коментират от БАР.

 

Компаниите-членове на Българската асоциация по рециклиране са на мнение, че прилагане на сегадействащото законодателство е доведоло до успокояване работата на компаниите в бранша, в резултат, на което злоупотребите с ДДС в сектора са се прекратили на 100%.

СПАД НА ПАЗАРА НА СКРАП
06.08.2013

Източник:  economynews.bg

 

Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г. е 1 711 608 тона в страната, като стойността на търгуваното количество е 1 964 млн. лева. Това показват резултатите от изследване на Българската асоциация по рециклиране /БАР/, което се позовава на данни на Министерство на икономиката и енергетиката, Агенция "Митници" и рециклиращите компании и предприятия в страната. Наблюдава се спад от 384 692 тона за 2012 г., спрямо данните от 2011 г., когато реализираната суровина е била 2 096 300 тона, посочват от БАР. Спад има и в реализацията на оборотите в размер на 206 млн. лева, което през 2011 г. е достигнало нива от 2 170 млн. лева.


Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава и при стоманата и чугуна - с около 19 на сто - през 2011 г. реализираното количество е било 1 940 000 тона, а през 2012 г. - 1 574 878 тона. Спадът при реализираната суровина от алуминий е с около 23,5 на сто - през 2011 г. количеството е било 44 900 тона, а през 2012 г. - 34 879 тона. При другите метали - месинг, цинк и олово, се наблюдава силен спад на реализираните суровини - около 55 на сто.

 

През 2011 г. количеството е било 19 800 тона, а през 2012 г. достига до нива от 9 005 тона. Положителни тенденции се наблюдават единствено в реализацията на мед и на автомобилни акумулатори. При медта се регистрира увеличение на реализираната суровина с около 40 на сто през 2012 г., когато тя достига до 92 846 тона.


През 2011 г. количеството е 66 300 тона. Леко повишение се наблюдава и при автомобилните акумулатори. Там данните сочат, че повишението на реализираната суровина е в размер на 6 на сто през 2012 г. и нивата достигат до 26 878 тона, при 25 300 тона за 2011 г.

Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос, износ, потребление в страната, както и добив у нас. Като основан причина се посочват стресът в бранша, който е породен от влизането в сила на новите рестриктивни изисквания, въведени със Закона за управление на отпадъците през 2012 г. Други фактори, оказали влияние според бранша са дисциплинирането на компаниите, опериращи с черни и цветни метали, както и процесът по "изсветляване на сектора".

 

През 2012 г. се наблюдава и намаляване на цената на суровините като цяло. Като пряк резултат от тази тенденция може да се отчете и спадът на кражбите през изминалата година, който е в резултат на 36 на сто.

ФИРМИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ СЕ НАДИГАТ СРЕЩУ ЗАКОН
05.08.2013

Източник: tv7.bg

 

70% от съществуващите площадки и фирми за изкупуване на черни и цветни метали в България ще бъдат доведени до фалит, прогнозираха от Българската асоциацията по рециклиране. От бранша представиха възраженията си срещу новия проектозакон за управление на отпадъците.


Той предвижда заменянето на лицензиите за рециклиране с разрешителни, които могат да бъдат отнемани много по-лесно. Планира се и площадките за отпадъци да се изграждат само, където са изготвени общи устройствени планове, а такива имат едва 30% от общините. Фирмите в бранша ще трябва също така да имат банкови гаранции, за да могат да рециклират цветни и черни метали.

 


Така около 14 хиляди души могат да загубят работата си, а държавата да не получи приходите от данъците и таксите, които изплащат фирмите. Според бранша подменянето на лицензите с разрешителни за рециклиране на черни и цветни метали е в нарушение и на европейските директиви.

Според новите текстове частните лица няма да получават възнаграждение при предаване на отпадъци за скрап. Всички тези мерки са насочени срещу кражбите на метали. От асоциацията по рециклиране обаче смятат, че трябва да се въведат още по-тежки санкции при нарушения, като например отнемането на лиценз при установени нарушения.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)