Полезна информация
МЕДИИТЕ ЗА НАС
ОТОПЛЕНИЕТО С ОТРАБОТЕНИ АВТОМОБИЛНИ МАСЛА ПРИЧИНЯВА РАК
25.09.2013

Източник:  fakti.bg

 

Всяка година 4 от 10 българи страдат от заболявания на дихателната система, само през миналата година новите пациенти с онкологични заболявания са около 34 хиляди души.

 

Една от причините за това е, че отработените масла от автомобилите след отстраняването им се използват повторно за отопление. Печките, котлите и останалите горивни инсталации не са пригодени да пазят въздуха и в него се отделят силно токсични съединения на основата на сярата, които не само замърсяват въздуха и околната среда за продължителен период от време, но са и канцерогенни, предупреждават от Българската асоциация по рециклиране.

 

В България се събират едва около 11.5 хиляди тона отработени масла. През летните месеци са предадени около 70% от тях, докато през зимните – останалите 30%. Драстичното намаляване на изкупуваните отпадъци през зимата се дължи най-вероятно на това, че големи количества  отработено масло се използват нерегламентирано за отопление.

 

Често смяната на моторни масла се извършва от собствениците на автомобили на нерегламентирани места, извън специализираните пунктовете, а това  затруднява събирането им. 

 

В допълнение на смяната на масла на нерегламентирани места, огромна част от пунктовете и автосервизите не предават отработените масла за рециклиране, а ги използват за отопление, което е изключително опасно, предупреждават от асоциацията.

 

Фактите:

- Пет  литра масло при неконтролирано изгаряне, най-често чрез незаконно добавяне на отработени масла към горивата, замърсяват въздуха, който един човек може да диша в продължение на 3 години.

- Един литър отработено масло може да замърси 1 милион куб. м. вода, а ако бъде излят във воден басейн, може да образува петно с размер 4 000 кв.м.

 

В момента голяма част от старите масла се използват за отопление на малки автосервизи, хотели и оранжерии, които използват или печки самоделки, или забранени за употреба в страната отоплителни тела.

 

В България има само две фирми, които рециклират опасните отпадъци от отработени масла. Те използват технология, при която се получава базово масло, който може да се използват в процеса на производство на нови масла за автомобилната индустрия и промишлеността.

 

Има изградена система за събиране на стари масла в България, която включва както мобилни групи за събирането им, така и множество площадки, на които собствениците на отработени масла могат да ги предадат срещу заплащане. В момента за килограм старо масло се заплащат около 60 – 70 стотинки.

 

 

* "Отработено масло" е всяко смазочно или индустриално масло на минерална основа, което вече не е годно за употреба, включително отработени моторни и трансмисионни масла, турбинни и хидравлични масла.

СТАРИТЕ МАСЛА МАСОВО НЕ СЕ РЕЦИКЛИРАТ
25.09.2013

Източник:  capital.bg

 

Масово отработените масла от коли и машини се използват за отопление или се изхвърлят директно в околната среда, независимо че по закон 40% от пуснатите на пазара количества трябва да се събират и рециклират. Това сигнализираха от Българската асоциация по рециклиране (БАР). Според тях това е много опасна практика, тъй като при изгарянето на маслата се отделят силно токсични вещества, които са опасни за здравето. От асоциацията настояват за засилване на контрола по веригата от мястото, където се генерират стари масла, до площадките за събиране и оползотворяване.


Капацитет има, култура - не
По данни на БАР в България се събират едва около 11.5 хил. тона отработени масла годишно, които се рециклират от две компании - "Лубрика" в Русе и цеха на "Полихим - СС" в Луковит. Предприятията използват технология, при която се получава базово масло, което може да се използва за производството на нови масла за автомобилната индустрия и промишлеността. Проблемът обаче не е във възможностите за преработка, а в събирането на отработените места, казаха от "Полихим - СС". "Имаме капацитет да преработваме по 50 тона на денонощие, но в България няма култура за събиране на отпадъци за рециклиране - както на хартия, пластмаса и метал, така и на отработени масла", коментира управителят на дружеството Силвия Стефанова. По думите й много генератори на масла не ги предават за рециклиране. Това засяга както голяма част от предприятията, които подменят маслата на машините си, така и автосервизите.


В страната има изградена система за събиране на стари масла, която включва както мобилни групи, така и площадки, където собствениците могат да предадат отработените масла срещу заплащане, казаха от БАР. В момента за килограм старо масло се заплащат около 60-70 стотинки.


Мръсно и токсично
Заради липсата на адекватен контрол обаче старите масла много често се използват за отопление на малки автосервизи, хотели и оранжерии. В същото време печките, котлите и горивните инсталации не са пригодени да пречистват отделящите се токсични серни съединения, които не само замърсяват околната среда, но са и канцерогенни, казаха от асоциацията. Тази практика се доказва от факта, че около 70% от събраните стари масла са предадени през лятото, докато през зимните месеци се събират останалите 30%. "Драстичното намаляване на изкупуваните отпадъци през зимата се дължи най-вероятно на това, че големи количества отработено масло се използват нерегламентирано за отопление", казаха от БАР. Оттам посочиха, че при неконтролираното изгаряне на 5 литра масло се замърсява въздух, който един човек може да диша в продължение на 3 години.

 


Отделно от това собствениците на коли често изхвърлят старите си масла на случайни места. По данни на БАР един литър отработено масло може да замърси 1 млн. куб.м вода, като образува петно с размер 4000 кв.м, ако попадне във воден басейн.

НАД 22 МЛН. ЛВ. В СЕКТОРА НА ОТПАДЪЦИТЕ СА БЛОКИРАНИ КАТО ГАРАНЦИИ
10.09.2013

Източник:  inews.bg

 

Действащият Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ е пример за регулация, отблъскваща инвеститорите и затрудняваща дейността на стопанските субекти, се посочва в позиция на Българската асоциация по рециклиране /БАР/ по повод навършването на една година от влезлите в сила законодателни промени в сектора.

 

Преди започване на дейност, фирмите трябва да представят банкова гаранция по 25 000 лева пред всяка регионална екоинспекция на територията, на която ще осъществяват дейност, както и по 5 000 лева за всяка площадка, съобщава БТА.

 

Така към момента над 22 млн. лева са блокирани в банките под формата на банкови гаранции в сектора, посочват от БАР. Банковите гаранции и административните тежести са довели до намаляване на площадките за предаване на черни и цветни метали.  

 

Площадките, които отговарят на законовите изисквания към момента са 889, при 2372 към януари 2012 г., допълват от БАР. Голяма част от закритите площадки са в "сивия" сектор, а по-малкият им брой е предпоставка отпадъците да се изхвърлят на нерегламентирани сметища.

 

Представителите му твърдят още, че законовите рестрикции са станали причина за  намаляване на оборота на компаниите с 30-40% спрямо 2011 г., както и за освобождаването от работа на над 10 000 души.

 


От бранша искат промени в ЗУО и намаляване на банковите  гаранции до 10 хил. лева. Преди месец от МОСВ заявиха готовност  да организират публична дискусия за предстоящите промени в  законодателството.

КАКВО СЕ ПРОМЕНИ В СЕКТОРА СЛЕД НОВИЯ ЗАКОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
10.09.2013

Източник:  money.bg

 

С транспонирането на изисквания на европейското законодателство в Закона за управление на отпадъци (ЗУО) се направиха редица промени, с които необосновано се регламентира обременяване с административни тежести на дейността с отпадъци, в частност с отпадъците от черни и цветни метали, дейността на организациите по оползотворяване и дейностите по управление на отпадъците от общините. Сега действащият Закон е един от най-ярките негативни примери за регулация, която отблъсква инвеститорите и затруднява дейността на работещи стопански субекти, отбелязват от Българската асоциация по рециклиране.

 

Като конкретен пример за неоснователното административно ограничаване на дейностите с отпадъци е изискването за предоставяне на банкова гаранция при подаване на заявлението за издаване на разрешение за дейности с отпадъци. Данните сочат, че към момента над 22 млн. лева са блокирани в банките под формата на „банкови гаранции" в сектора. Преди започване на дейността всяка фирма трябва да представи банкови гаранции по 25 000 лева пред всяко РИОСВ на територията, на което фирмата ще осъществява дейност и по 5 000 лева за всяка площадка. Гаранциите се издават в полза на принципала МОСВ, което предполага, че една банкова гаранция от 10 000 лева за площадка е достатъчна за обезпечаване на дейността на фирмата.

 

Този фактор, както и допълнителното обременяване с административни тежести на дейността с отпадъци от черни и цветни метали доведе до рязко намаляване на местата, където могат да бъдат предавани отпадъци от черни и цветни метали. По обобщена информация от РИОСВ, към момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на законовите изисквания е 889, което е рязко намаление спрямо януари 2012 г., когато техният брой е бил 2372 (по данни на МИЕ).

 

Голяма част от „закритите" 1500 площадки вече са преминали в сивия сектор, като една от причините е именно невъзможността да изпълняват строгите изисквания на Закона и високите банкови гаранции. Много от тях вече са регистрирани като автоморги и изкупвачи на хартия и пластмаса, за което не се изисква внасянето на банкова гаранция.

 

Рязкото намаляване на броя нa площадките (към януари миналата година една площадка е обслужвала 3086 български граждани, а към момента една площадка трябва да приема отпадъци от 8267 души) е предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, и e в абсолютно противоречие с прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците, където се посочва, че е необходимо икономическо стимулиране на гражданите с оглед по-добра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което ще се избегне замърсяването на околната среда.

 

Всичко това е в пълно несъответствие с заложените промени в Закона за управление на отпадъци, които трябва да се прилагат след 13 юли 2014 г., съгласно които, предаването на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от физически лица се извършва безвъзмездно само на общинските площадки. Отделен е и въпросът колко общини са предприели мерки за осигуряване на общински площадки за събиране на отпадъци, след като на 1 януари 2013 г. те не бяха готови да осигурят или организират разделното събиране на отпадъците от метали, хартия и картон, пластмаси и стъкло от ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради. Трябва да се отбележи също така, че в общините с население под 10 000 човека, гражданите ще бъдат съвсем онеправдани, защото тези общини дори нямат задължение за изграждане на такива площадки.

 

Споменатите законови рестрикции са основната причина за намаляване на оборота на компаниите с 30 - 40 % спрямо с 2011 г., както и за над 10 000 човека, освободени от работа до момента.

 

Като отрицателни резултати от прилагането на ЗУО може да се посочи още, че бизнесът декларира над 2 млн. лева щети, висок процент на междуфирмена задлъжнялост и невъзможност на компаниите да обслужват своите кредити.

ФИРМИТЕ ЗА СКРАП ОТЧЕТОХА СРИВ НА БИЗНЕСА СИ
10.09.2013

Източник: mediapool.bg

 

Година след въвеждането на административни тежести за фирмите, събиращи отпадъци от черни и цветни метали, чиято цел бе да спрат кражбите от инфраструктурните мрежи, рециклиращият бизнес отчете, че над два пъти и половина са намалели отговарящите на законовите изисквания площадки за изкупуване на скрап, а над 22 млн. лв. стоят блокирани като банкови гаранции в полза на екоминистерството. Около 1500 площадки са отишли в сивия сектор, регистрирайки се като автоморги и пунктове за изкупува на хартия и амбалаж, но продължават да се занимават незаконно и с метали, без обаче да плащат обезпечения за дейността си.

 

Това сочат обявени в понеделник данни на Българската асоциация по рециклиране (БАР), според която сега действащият у нас Закон за управление на отпадъците е един от най-ярките негативни примери за регулация, която отблъсква инвеститорите и затруднява дейността на работещи стопански субекти.

 

Организацията припомня, че с влезлите през миналата година законови поправки преди започване на дейност всяка рецикрилаща фирма трябва да представи банкови гаранции по 25 000 лв. пред всяка регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия работи, и по 5 000 лв. за всяка площадка. Според асоциацията, това е довело до рязко намаляване на местата, където могат да бъдат предавани отпадъци от черни и цветни метали. По обобщена информация от всички РИОСВ, към момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на законовите изисквания е 889, което е рязко намаление спрямо януари 2012 г., когато техният брой е бил 2372, по данни на Министерството на икономиката и енергетиката.

 

"Голяма част от "закритите“ 1500 площадки вече са преминали в сивия сектор, като една от причините е именно невъзможността да изпълняват строгите изисквания на закона и високите банкови гаранции. Много от тях вече са регистрирани като автоморги и изкупвачи на хартия и пластмаса, за което не се изисква внасянето на банкова гаранция", посочват от БАР.

 

Рязкото намаляване на броя нa площадките за изкупуване на черните и цветни метали е предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, допълва организацията. Според нея законовите промени противоречат на европейските изисквания, според които е необходимо икономическо стимулиране на гражданите с оглед по-добра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което ще се избегне замърсяването на околната среда.

Асоциацията повдига въпроса и с предвиденото в закона за управление на отпадъците изискване след 13 юли 2014 г. предаването на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от физически лица се извършва безвъзмездно само на общинските площадки и готовността на общините да организират такива площадки. БАР припомня, че общините не бяха готови да осигурят или организират разделното събиране на отпадъците от метали, хартия и картон, пластмаси и стъкло от ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради от 1 януари 2013 г.

 

"Трябва да се отбележи също така, че в общините с население под 10 000 човека, гражданите ще бъдат съвсем онеправдани, защото тези общини дори нямат задължение за изграждане на такива площадки", пише в съобщението на асоциацията.

 

Според нея законовите рестрикции са основната причина за намаляване на оборота на рециклиращите компании с 30-40% спрямо 2011 г., както и за над 10 000 човека, освободени от работа до момента.

 

 

Като отрицателни резултати от прилагането на Закона за управление на отпадъците може да се посочи още, че бизнесът декларира над 2 млн. лв. щети, висок процент на междуфирмена задлъжнялост и невъзможност на компаниите да обслужват своите кредити, посочва още БАР.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)